เปิดรายชื่อ 12 นิสิตเก่า ‘สิงห์ดำ’ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี’66 ‘อธิบดี พช.-ปลัดพาณิชย์’ ได้ด้วย

เปิดรายชื่อ 12 นิสิตเก่า ‘สิงห์ดำ’ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ปี’66 ‘อธิบดี พช.-ปลัดพาณิชย์’ ได้ด้วย เชิญชวน ‘สิงห์ดำ’ ทุกรุ่น ร่วมงานสิงห์ดำสัมพันธ์ 28 ม.ค. 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานวันคืนสู่เหย้า “สิงห์ดำสัมพันธ์ ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มลงทะเบียนและรับประทานอาหารเช้า ในเวลา 07.00 น. จากนั้นในเวลา 08.09 น. เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ หอประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง สิงห์ดำ และศาลพระภูมิเจ้าที่สิงห์ดำ เวลา 08.45 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศคณาจารย์และนิสิตเก่าที่ถึงแก่กรรม เวลา 09.30 น. พิธีคารวะอาจารย์ เวลา 10.30 น. พิธีประกาศเกียรติคุณและการมอบรางวัลนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566 เวลา 11.30 น. การประชุมใหญ่สามัญ ส.ร.จ. ประจำปี 2566  และเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

นายสุทธิพงษ์เน้นย้ำว่า การจัดงานวันคืนสู่เหย้า “สิงห์ดำสัมพันธ์ ประจำปี 2566” ในครั้งนี้ ไม่มีจัดงานเลี้ยงรื่นเริงภาคค่ำเหมือนทุกปีที่ผ่านมา โดยขอเชิญชวนพี่น้องสิงห์ดำทุกท่าน ไปร่วมมุทิตาสักการะครูอาจารย์ บำเพ็ญกุศลให้ครูอาจารย์และนิสิตเก่าที่ล่วงลับไปแล้ว และร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน มีความประพฤติดี ได้รับการยกย่องนับถือจากสังคมทั่วไป อันเป็นการนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันการศึกษา ตอบแทนพระคุณของสถาบันการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ มีความเสียสละและอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ให้เป็น “นิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2566” จำนวน 12 ท่าน คือ

สาขาข้าราชการประจำ ได้แก่

Advertisement

1) นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ (รุ่นที่ 32) อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

2) นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ (รุ่นที่ 33) เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

3) นายวันชัย คงเกษม (รุ่นที่ 35) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

Advertisement

4) นายกีรติ รัชโน (รุ่นที่ 39) ปลัดกระทรวงพาณิชย์

5) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (รุ่นที่ 42) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

6) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ (รุ่นที่ 42) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สาขานักวิชาการ ได้แก่ รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (รุ่นที่ 38) อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ นางภมรรัตน์ ตันสงวนวงษ์ (รุ่นที่ 34) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมอาวุโส ธนาคารโลก

สาขาธุรกิจเอกชน หรือวิชาชีพอิสระ หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (รุ่นที่ 38) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

สาขาองค์กรอิสระของรัฐและองค์การมหาชน ได้แก่ นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา (รุ่นที่ 25) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

กรณีเชิดชูเกียรติเป็นพิเศษ ได้แก่ 1) ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (รุ่นที่ 24) ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และ 2) รศ.ตระกูล มีชัย (รุ่นที่ 26) รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น ประจำปี 2566 ทั้ง 12 ท่าน และขอเชิญชวนพี่น้อง “สิงห์ดำ” ทุกรุ่นร่วมงานวันคืนสู่เหย้า “สิงห์ดำสัมพันธ์ ประจำปี 2566” ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. ณ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image