เปิดกฎแต่งตั้งตำรวจต.ค.นี้ ชงก.ตร.เคาะ เผยโยกย้ายสมัครใจ ยึดอาวุโสเข้ม ไม่ซ้ำรอย ‘พล.ต.ท.วันไชย’

ออกกฎก.ตร.ชั่วคราว ใช้แต่งตั้งโยกย้ายต.ค.นี้ไปก่อน หลังคลอดกฎถาวรไม่ทัน ‘พล.ต.อ.เอก’ ปธ.อนุกก.ตร.กม.ประชุมครั้งแรก 9 ชั่วโมงรวด ก่อนชงก.ตร.เคาะ เผยโยกย้ายต้องสมัครใจ ยึดเกณฑ์อาวุโสเข้ม ประกอบ ความรู้ความสามารถ ไม่ใช่ดุลพินิจผู้บังคับบัญชาซ้ำรอยแต่งตั้ง “รองผบช.ภ.8″ฟ้องศาลปกครองเหมือนปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Aek Angsananont (พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์) ว่า เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจกฎหมาย (อ.ก.ตร.กม.) เป็นครั้งแรก การประชุมวาระสำคัญคือการพิจารณา หลักเกณฑ์การแต่งตั้งวาระประจำปี 2566 ใช้เวลาประชุมนานถึง 9 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. -22.30 น.

เนื่องจากเป็นเรื่องหลักเกณฑ์สำคัญ และต้องให้เป็นไปตามกฏหมาย พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแต่งตั้งเป็นธรรมกับข้าราชการตำรวจทุกนาย ถึงแม้ว่าการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่าช้า และระยะเวลาที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ แต่คณะอนุกรรมการทุกคนก็ได้กรุณาร่วมประชุมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุด้วยผล ได้ข้อสรุปเสนอปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม จนเสร็จสิ้น เพื่อเสนอให้ ก.ตร.พิจารณาเห็นชอบต่อไป ตนซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการ ก.ตร.กฎหมาย ทุกคน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาของ สง.ก.ตร และผู้ชี้แจง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกๆคนมา

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมอ.ก.ตร.กม. ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้งวาระประจำปี 2566 ตามที่คณะอนุก.ตร.เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเสนอมา เป็นหลักเกณฑ์ใช้ชั่วคราวเฉพาะการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2566 นี้เท่านั้น มีประมาณ 37 ข้อระบุ ถึงการแต่งตั้ง วิธีการแต่งตั้ง การคัดเลือก เป็นวิธีปฏิบัติ เป็นแนวทางผู้บังคับบัญชาใช้ในการพิจารณา โดยหลักเกณฑ์นี้ได้กำหนดให้รัดกุมเป็นไปตามระบบคุณธรรม ความอาวุโสความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด ที่ยึดหลักการเน้นความสำคัญการบริหารงานบุคคล การแต่งตั้งโยกย้าย ไม่ให้ใครใช้อำนาจโดยมิชอบ และให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายหลังจากนี้จะเสนอที่ประชุมก.ตร.ต่อไป

Advertisement

ส่วนกฎก.ตร.แต่งตั้งโยกย้าย ที่เป็นฉบับถาวรที่ต้องออกหลังประกาศใช้พ.ร.บ.ตำรวจใน 180 วันนั้น จะเอาเข้าที่ประชุมก.ตร.เดือนกรกฎาคมมีผลใช้บังคับใช้ปีหน้า

ข่าวแจ้งว่า การมีกฎก.ตร.แต่งตั้งโยกย้ายนี้จะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับตำรวจทุกนาย นั่นคือ การโยกย้ายต้องทำด้วยความสมัครใจข้ามหน่วยไม่ได้ เลื่อนขึ้นตามอาวุโส เรียงตามอาวุโส ต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนดว่าต้องได้ บัญชีผู้เหมาะสม ต้องให้ผู้มีอาวุโสได้รับการพิจารณาก่อน ถ้าอาวุโสกว่าไม่เหมาะสมก็ข้ามไปได้ แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจของตัวเอง แล้วไม่มีกระบวนการตรวจสอบ แต่ปัจจุบันไม่ได้แล้ว มีคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ถ้าขืนทำผิดก็ต้องถูกลงโทษ ต้องพิจารณาตามกฎหมายโดยเคร่งครัด จะไม่ให้เกิดกรณี พล.ต.ท.วันไชย เอกพรพิชญ์ จเรตำรวจ ที่เคยฟ้องศาลปกครอง ขณะดำรงตำแหน่ง รองผบช.ภ.8 ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนายพลตำรวจวาระประจำปี 2565 เป็นการโยกย้ายมิชอบ แล้วศาลได้เพิกถอนประกาศคำสั่งดังกล่าว

ข่าวแจ้งว่า กฎเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้ง อาทิ พล.ต.อ.(รองผบ.ตร.,จเรตำรวจแห่งชาติ)ขึ้นผบ.ตร. ไม่ได้กำหนดอาวุโส ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานก.ตร. พิจารณาเสนอผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเสนอที่ประชุมก.ตร.เห็นชอบ ,ระดับผช.ผบ.ตร.(พล.ต.ท.) ขึ้น รองผบ.ตร. ,จเรตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.) พิจารณาจากอาวุโส 100 % ,ระดับรองผู้บัญชาการ,ผู้บังคับการ(พล.ต.ต.) ขึ้น ผู้บัญชาการ(พล.ต.ท.) พิจารณาอาวุโส 50% และระดับ พ.ต.อ.(พิเศษ) ขึ้นเป็น พล.ต.ต. ต้องพิจารณาผู้อาวุโส 50%

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image