เมืองไร้กฎหมาย / โดย วสิษฐ เดชกุญชร

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญ ประกาศว่าในวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะให้เจ้าหน้าที่กวดขันกับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยเฉพาะรถยนต์กระบะ บรรทุก จะห้ามไม่ให้ใช้กระบะท้ายรถเป็นที่นั่งโดยสาร ปรากฏว่ามีเสียงคัดค้านอย่างรุนแรงและกว้างขวางจากฝ่ายต่างๆ

จนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายนที่ผ่านไปนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนŽ ชี้แจงว่าการออกคำสั่งดังกล่าวกระทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เดิม เพื่อลดอุบัติเหตุและความเศร้าโศกอันเกิดจากการสูญเสียและสะเทือนใจใน ห้วงเวลาแห่งความสุขŽ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่าหากบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากเกินไป ฉะนั้นเจ้าหน้าที่จึงจะอะลุ้มอล่วยเป็นบางส่วน เช่น อนุญาตให้ผู้ที่นั่งเบาะหลังของรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย และอนุญาตให้ผู้โดยสารรถยนต์กระบะบรรทุกนั่งในกระบะท้ายรถได้ แต่ห้ามนั่งบนขอบกระบะ

นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า หลังเทศกาลสงกรานต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หารือเพื่อพิจารณาความเหมาะสมว่าจะปรับมาตรการอย่างไรให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และจะกำหนดห้วงเวลาให้ประชาชนมีโอกาสปรับตัวปรับวิถีการเดินทางบนท้องถนน โดยรัฐบาลจะเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจต่อไปอย่างต่อเนื่อง

อันที่จริงการที่นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในฐานะเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ให้เจ้าหน้าที่กวดขันและห้ามผู้โดยสารนั่งในกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกนั้น เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่เดิมซึ่งห้ามมิให้ใช้รถยนต์ผิดประเภท รถยนต์กระบะบรรทุกนั้นกฎหมายอนุญาตให้ใช้เพื่อขนส่งสิ่งของแต่มิใช่เพื่อโดยสาร การที่นายกรัฐมนตรียินยอมอนุโลมให้ผู้โดยสารนั่งในกระบะท้ายรถได้ แม้จะห้ามนั่งบนขอบกระบะก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ทำผิดกฎหมาย

สิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรกระทำโดยรีบด่วนนั่นคือเสนอรัฐสภาขอแก้กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งและการจราจร โดยเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยการบรรทุกและโดยสาร เพื่อให้การโดยสารในกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกเป็นไปโดยถูกกฎหมาย หากไม่แก้ไขกฎหมายแต่อนุญาตให้ผู้โดยสารนั่งในกระบะท้ายรถยนต์บรรทุกได้อีกนานเท่าใด ก็เท่ากับรัฐบาลยอมให้ทำผิดกฎหมายไปนานเท่านั้น

ขณะนี้การที่ประชาชนละเมิดกฎหมายและการที่ผู้รักษากฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตน กำลังจะทำให้เมืองไทยกลายเป็นเมืองไร้กฎหมายอยู่แล้ว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ดราม่าขนมปัง “ฟาร์มเฮาส์” โร่ขอโทษ “สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย” รับคนของตัวเองผิดพลาด
บทความถัดไปBrexit เมื่ออังกฤษเริ่มหย่าขาดจากอียู โดย ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ