พ่อเมืองโคราช ตรวจรื้ออาคารสถานีรถไฟโนนสูง เผยท้องถิ่นไหนไม่ต้องการอนุรักษ์ ขอนำมาสร้างแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่สถานีรถไฟโนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เดินทางมาตรวจความคืบหน้าการรื้อย้ายอาคารสถานีรถไฟโนนสูง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 สถานีที่ต้องถูกรื้อถอนตามแผนของ รฟท. เนื่องจากตั้งอยู่ในเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนรถไฟจิระ-ขอนแก่น โดยมีนายสุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม นายอำเภอโนนสูง พร้อมนายประสงค์ โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) โนนสูง นายถาวร คำจุมพล นายสถานีรถไฟโนนสูง และประชาชนให้การต้อนรับ

นายวิเชียรเปิดเผยว่า ขณะนี้เป็นขั้นตอนสำรวจรายละเอียดและสอบถามปัญหาอุปสรรคการรื้อย้ายอาคารสถานีฯ ที่ยังไม่ถูกรื้อจำนวน 7 แห่ง ตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ความคืบหน้าที่สถานีโนนสูง ผู้รับจ้างได้รื้อย้ายชิ้นส่วนอาคารบางส่วนพร้อมตัดระบบไฟฟ้า มีเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางรางยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออก โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่าง ทต.โนนสูง เก็บรายละเอียดโครงสร้างของตัวอาคาร โดยบันทึกภาพเพื่อใช้ในการประกอบคืนให้มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ส่วนสถานีรถไฟดงพลอง ซึ่งเป็นอาคารเก่าอายุกว่า 60 ปี และเป็นสถานีเดียวในเขต อ.โนนสูง ที่เป็นอาคารไม้สองชั้นและโชคดีไม่ถูกรื้อถอน เนื่องจากไม่กีดขวางเส้นทาง แต่ท้องถิ่นและชาวบ้านประสงค์ขออนุรักษ์ไว้


อย่างไรก็ตาม อาคารสถานี 2 แห่ง คือสถานีพลสงคราม และสถานีมะค่า อ.โนนสูง ซึ่งถูกรื้อถอนเป็นแห่งแรกๆ ประชาชนในพื้นที่ไม่ประสงค์อนุรักษ์สถานีไว้ เนื่องจากไม่มีที่ตั้งและงบประมาณดำเนินการ จ.นครราชสีมา มีแนวทางขอรื้อย้าย ชิ้นส่วนอาคารที่หลงเหลืออยู่นำมาจัดตั้งภายในเขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์การคมนาคมและใช้เป็นแหล่งสาธารณะประโยชน์หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชนต่อไป