สนช.ยัน ขึ้นแวต 1% เป็นประโยชน์ส่วนรวม ช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุข-การศึกษา

รองปธ.กมธ.เศรษฐกิจฯ สนช. บอก ปลัดคลังเมินข้อเสนอขึ้นแวต 1 % ไม่เป็นไร ยัน เป็นประโยชน์


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงกรณีที่ปลัดกระทรวงการคลัง ไม่เห็นด้วยกับรายงานของคณะกมธ.เสนอให้ขึ้นภาษีแวต 1 เปอร์เซ็นต์ ว่า ไม่เห็นด้วยไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา เพราะกมธ.เห็นความจำเป็นในการลงทุนและช่วยเหลือด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา เพราะเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม จึงได้มีการเสนอไป ซึ่งเราเสนอหลายข้อ หากฝ่ายบริหารยังคิดว่า จัดการได้ก็จัดการไป ก็เอาตามความเห็นของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติมองภาพรวมว่าอะไรเป็นประโยชน์เราก็เสนอ เพราะในอาเซียนทั้งหมดส่วนใหญ่ภาษี 7-10 เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้น และในฐานะที่ตนเป็นรองประธานกมธ. และประธานอนุกรรมาธิการด้านจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน เราคิดว่า เราได้ศึกษาการจัดเก็บรายได้ของประเทศต่างๆมาแล้ว อะไรที่เห็นว่าเป็นประโยชน์เราก็เสนอ ในเมื่อฝ่ายบริหารคิดว่า ไม่เหมาะสมก็ไม่เป็นไร ยืนยัน เราไม่ได้ขัดกันเลย เพราะเราเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และสมาชิกสนช.ทุกคนก็มีเจตนาดีต่อชาติบ้านเมือง