ไทยพัฒน์ประกาศหุ้นดูแลสังคม-ผลประกอบการเด่น “อีเอสจี 100” พบบริษัทใหญ่หลุดโผเพียบ

นายพิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 สถาบันได้คัดเลือกบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลประกอบการที่ดี มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 100 บริษัทจาก 656 บริษัทจดทะเบียนเพื่อเข้าในกลุ่ม “100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนปี 2560” หรืออีเอสจี 100 โดยในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่และคัดเลือกออกไป 24 บริษัท มีบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(เซท) ถูกนำออกไปทำให้บริษัทที่ถูกคัดเลือกในปีนี้คิดเป็น 40% ของขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(มาร์เก็ตแคป)ของเซทลดลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 50% กระจายอยู่ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ในกลุ่มบริการมากที่สุด 18 บริษัท รองลงมาคือ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 16 บริษัท กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14 บริษัท กลุ่มเทคโนโลยี 13 บริษัท กลุ่มธุรกิจการเงิน 12 บริษัท กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 11 บริษัท กลุ่มทรัพยากร 10 บริษัท กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 6 บริษัท

อย่างไรก็ตาม หุ้นที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้หากนำไปลงทุนตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันจะสร้างผลตอบแทนทั้งสิ้น 9.8% มากกว่าผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สร้างผลตอบแทน 3.9% กรณีที่ลงทุน 5 ปีย้อนหลังจะได้ผลตอบแทน 236% ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผลตอบแทน 63% โดยสามารถดูรายชื่อบริษัททั้ง 100 บริษัทได้ที่ www.esgrating.com

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกนั้นจะนำข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะชนทั่วไป เช่น ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)ที่บริษัทจดทะเบียนรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ไอโอดี) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทที่ได้รับคัดเลือกจะต้องไม่ถูก ก.ล.ต.หรือผู้กำกับดูแลกล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับ มีสัดส่วนกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยตั้งแต่ 15% ขึ้นไปเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด มีผลประกอบการเป็นกำไรติดต่ออย่างน้อย 2 ปี โดยบริษัทที่ถูกนำไปออกไปบางส่วนเพราะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ในบางเรื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหุ้นที่เข้าใหม่ในครั้งนี้ เช่น บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ขณะที่บริษัทที่ไม่ปรากฏชื่อในเกณฑ์ปี 2560 แต่ปรากฏในปี 2559 เช่น บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image