“อรรชกา” เปิดงาน สตาร์ท อัพ ขอนแก่น เตรียมผลักดันเป็น “สมาร์ท ซิตี้”

วันที่ 9 มิถุนายน ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน STARTUP Thailand 2017 จ.ขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Mekong Connect” ว่า รัฐบาลเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพ ให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ภูมิภาค จ.ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นใน จ.ขอนแก่นอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านธุรกิจภาครัฐ เป็นต้น อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนที่เสริมให้ จ.ขอนแก่นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อาทิ เครือข่าย 8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ, สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชมรมธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และสมาคมศิษย์เก่า MBA มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอีกกลุ่มที่มีความโดดเด่นอย่างมากคือกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) เป็นกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนในการวางโครงสร้างพื้นฐานของเมืองขอนแก่น เริ่มต้นจาก ขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา และการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบา รวมเรียกว่า Transit Oriented Development หรือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนำ ซึ่งในอนาคตอาจมีการกระจายการลงทุนไปยังสตาร์ทอัพเพื่อจะเสริมให้ จ.ขอนแก่นเป็น Smart City ต่อไป

“ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม นักศึกษาและชุมชน รวมทั้งยังถือเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยง ecosystem ของกลุ่มสตาร์ทอัพกับสถาบันการศึกษา กลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมและชุมชนให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้พร้อมๆ กัน” นางอรรชกา กล่าว

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดวท. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานตลอดทั้ง 2 วันที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญต่างๆได้ เช่น การพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ด้านธุรกิจสตาร์ทอัพ, Startup Showcase: การรวมตัวของเหล่าสตาร์ทอัพมานำเสนอผลงานนวัตกรรม แนวคิดและการบริการที่สร้างสรรค์, เป็นต้น รวมไปถึงการจัดการแข่งขัน Startup Thailand League ซึ่งเป็นการแข่งขันการประกวดโมเดลทางธุรกิจของนักศึกษามหาวิทยาลัย สำหรับที่ขอนแก่นมีการแข่งขันทั้งหมด 35 ทีม จาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งนักศึกษาและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจได้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘นายกฯ’สั่งสศช. ยกเครื่องโครงสร้างกลุ่มจว. สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
บทความถัดไปกำนัน-ผญบ.ร้องสอบรองนายกฯ วังน้ำเย็นพร้อมลูก หลังไม่พอใจถูกฟ้องไม่ตรวจสารเสพติดเลยใช้กำลัง-ชักปืนขู่