เรืองไกร จ่อร้องผู้ตรวจฯ ร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฎิรูปประเทศ ไม่ชอบด้วยกม.

“เรืองไกร” จ่อร้องผู้ตรวจการแผ่นดินสอบร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์-ปฏิรูปประเทศไม่ชอบด้วย กม.

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อาจมีปัญหาความไม่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่ที่แปลกและผิดสังเกต คือ ร่าง พ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. …. ระบุในส่วนเหตุผลว่า “โดยที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ…” และ ร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. …. ระบุในส่วนเหตุผลว่า “โดยที่มาตรา 259 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การปฏิรูปประเทศ…” แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เม.ย. แสดงว่ามติ ครม.เกิดขึ้นก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับ ดังนั้นการอ้างเหตุผลโดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับจึงไม่ชอบ

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เรื่องนี้ ครม.ต้องทราบอยู่แล้วว่าเมื่อวันที่ 3 เมษายน มีหมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 6 เมษายนออกมาแล้ว ดังนั้น การมีมติ ครม.ในวันที่ 4 เมษายน ให้เสนอร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับต่อ สนช.โดยอาศัยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 65 และมาตรา 259 ก่อนที่รัฐธรรมนูญจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 6 เมษายนจึงไม่ชอบ ทั้งนี้ สนช.ก็ต้องรู้เช่นกันว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ครม.มีมติเสนอมาโดยไม่ชอบ เพราะมีการระบุไว้ในส่วนของ “เหตุผล” อย่างชัดเจน ดังนั้น สนช.จึงไม่อาจประชุมพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 ได้ และควรโหวตคว่ำตั้งแต่แรกแต่หามีไม่ และขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการของ สนช. หาก สนช.ยังดำเนินการต่อไปในวาระ 2 และ 3 ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาอันยากที่จะแก้ไข

“เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เคยอภิปรายเรื่องการตรากฎหมายที่มีข้อผิดพลาดไว้ในการประชุม สนช.เมื่อวันที่ 14 พฤษจิกายน 50 มาก่อนแล้ว ดังนั้นร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งเข้าข่ายเป็นการกระทำโดยไม่ชอบไปแล้วนั้น กรณีจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รีบดำเนินการตรวจสอบเพื่อเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลปกครองพิจารณาต่อไป ว่าร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ เสนอและตราโดยไม่ชอบใช่หรือไม่ โดยจะไปยื่นหนังสือร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ” นายเรืองไกร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon