อ.สถาปัตย์ลาดกระบัง พ้อ “คงไม่ไปต่อใบประกอบวิชาชีพ” บอก ให้สถาปนิกจีนแสดงฝีมือเต็มที่

สืบเนื่องกรณี การใช้มาตรา 44 เปิดทางให้บุคลากรต่างชาติเข้ามาดำเนินงานเกี่ยวกับระบบรถไฟ โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เนื้อหาโดยสรุปคือ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทําสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนของจีนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนเพื่อเข้ามาดําเนินการโครงการ คือ 1.งานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา 2.งานที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา และ 3.งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. นายปริญญา ชูแก้ว อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เผยแพร่ภาพ ‘ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม’ ของตนเอง ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 60 โดยระบุข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนคงไม่ไปต่ออายุแล้ว เนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้สถาปนิกชาวจีนแสดงฝีมือเต็มที่ ข้อความมีดังนี้

คงไม่ไปต่อใบประกอบวิชาชีพแล้วครับ ผมให้โอกาสสถาปนิกชาวจีนมาแสดงฝีมือเต็มที่ ต่อไปก็เปิดโอกาสให้ชาวจีนที่เป็นแพทย์ เป็นนักผังเมือง เป็นภารโรง เป็นคนขับรถ taxi เป็นคนขับรถไฟ เป็นทหาร เป็นตำรวจ เป็นครูบาอาจารย์ หรือเป็นผู้บริหารเมือง ฯลฯ มาทำงานได้โดยไม่ต้องมีกฎระเบียบไทยควบคุมด้วยนะครับ

ทั้งนี้ นายปริญญา เป็นผู้มีบทบาทในการขับเคลื่อนอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าที่กำลังจะถูกรื้อ โดยเคยยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีให้ยับยั้งการรื้ออาคารสถานีรถไฟสายอีสานเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา
ปริญญา ชูแก้ว ครั้งยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี ยับยั้งการรื้ออาคารสถานีรถไฟเก่าสายอีสาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon