สรรพสามิตรับบุหรี่ขึ้นราคาแต่ยันไม่ถึง30บาท-วอนรอแถลงอย่าเชื่อข่าวแชร์ในโลกออนไลน์

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ในการปรับโครงสร้างภาษีของกรมจะมีผลวันที่ 16 กันยายนนี้ ยอมรับว่าในส่วนบุหรี่นั้นมีการปรับขึ้นภาษีบ้าง แต่คงไม่ถึง 30 บาทต่อซองอย่างที่เป็นข่าวออกมา การปรับขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอจากสาธารณสุข ไม่ต้องการให้บุหรี่มีราคาต่ำมาก ดังนั้น จำเป็นต้องมีการปรับอัตราภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายดูแลสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ต้องการให้บุหรี่ราคาถูกนัก ส่วนภาษีสุรา-เบียร์ แชร์ในโลกออนไลน์ถึงภาระภาษีว่าจะปรับขึ้น 100-200 บาท บางชนิดเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อขวดนั้น เป็นข้อมูลที่แชร์กันมั่ว และโดยยืนยันว่าอัตราที่แชร์กันนั้นไม่ใช่อัตราที่กรมจะจัดเก็บแน่นอน


“อยากให้ประชาชนรอฟังข้อเท็จจริงจากกรมสรรพสามิต จะแถลงให้ทราบทันทีหากอัตราภาษีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 กันยายนนี้ ซึ่งกรมไม่สามารถเปิดเผยอัตราได้ก่อนที่จะประกาศในราชกิจจาฯ เนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมายและเป็นความลับ” นายสมชายกล่าว