กักตุนเหล้า-บุหรี่ พณ.แจงมีอำนาจแค่เอาผิดไม่ปิดป้าย-ขายเกินราคา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมการค้ายาสูบไทยได้ระบุว่าจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสุราและบุหรี่ ทำให้เกิดผลกระทบสินค้าขาดตลาด เนื่องจากผู้ค้าเตรียมกักตุนเพื่อรอเก็งกำไร หรือร้านค้าบางแห่งปรับราคาบุหรี่ขึ้นจากเดิมนั้น กระทรวงพาณิชย์ขอชี้แจงว่า ในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายในในส่วนที่เกี่ยวกับการดูแลราคาสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในเรื่องของการกักตุนนั้น เป็นการดูแลสินค้าที่ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งโดยปกติคือสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนเท่านั้น

“สุราและบุหรี่นับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จึงมิได้ถูกประกาศเป็นสินค้าควบคุม จึงไม่สามารถดำเนินการเรื่องการกักตุนตามกฎหมายในความดูแลของกรมได้ สำหรับเรื่องการจงใจที่จะทำให้ราคาสูงเกินสมควร หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงการจำหน่ายทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้า ซึ่งรวมถึงสินค้าบุหรี่และสุรา หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งสินค้าบุหรี่ ซิกาแรต ยาสูบ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นสินค้าที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”

ทั้งนี้ สินค้าเหล้าและบุหรี่นั้น กรมสรรพสามิตเป็นหน่วยงานกำกับดูแลใบอนุญาตการจำหน่ายซึ่งมีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตได้ และการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต รวมทั้งให้ราคาจำหน่ายปรับเพิ่มสูงขึ้นตามภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น หากพบว่ามีการกักตุนหรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุรา สามารถร้องเรียนต่อกรมสรรพสามิตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้กรมการค้าภายในได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกที่จำหน่ายสินค้าบุหรี่และสุราเป็นประจำทุกวัน วันละ 10 สาย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต สำหรับในต่างจังหวัดได้ประสานให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบด้วยเช่นกัน กรณีที่ประชาชนพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา หรือจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าราคาที่แสดงไว้ หรือจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงการจำหน่าย สามารถร้องเรียนมาที่กรมการค้าภายในผ่านสายด่วน 1569 หรือช่องทางอื่นๆ กรมฯจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการกักตุนสินค้าสุราและยาสูบ กรมการค้าภายในจะส่งข้อร้องเรียนให้กรมสรรพสามิตพิจารณาดำเนินการต่อไป

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image