นักดำน้ำจิตอาสาร่วมกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะใต้น้ำเเละชายหาดเกาะราชาน้อย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานเปิดกิจกรรม โครงการดำน้ำเก็บขยะและชายหาดและปล่อยเรือนำนักประดาน้ำและอาสาสมัคร พี่น้องประชาชนไปดำน้ำเก็บขยะ บริเวณอ่าวกล้วย เกาะราชาน้อย โดยมี นายสันทัศน์ ปานบ้านแพ้ว ผู้อำนวยการสถานี อุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ,บุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นักดำน้ำจิตอาสาเก็บขยะใต้น้ำ จำนวน 100 คน และจิตอาสาเก็บขยะบนชายหาด จำนวน50 คน เข้าร่วม

นายนรภัทร กล่าวว่า สำหรับเกาะราชาน้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม และมีความสำคัญของภูเก็ต ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ แต่เนื่องจากภาคบริการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้พื้นที่บริเวณชายหาดอ่าวกล้วยและใต้ทะเล ได้รับผลกระทบของขยะจากนักท่องเที่ยว และขยะที่ลอยมากับสายน้ำในช่วงฤดูมรสุมเป็นจำนวนมาก ทำให้กระทบกับระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล ปะการัง ซึ่งหากไม่มีการจัดเก็บจะทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดน้อยด้อยลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและการเก็บขยะใต้ทะเล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมแบบจิตอาสา ที่จะปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและใต้ทะเล บริเวณเกาะราชาน้อย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐแลเอกชนในการรักษาความ สะอาด ปกป้อง และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือสังคมและ สานสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชนซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณขยะสะสมที่ลอยมากับสายน้ำในช่วงฤดูมรสุมและขยะใต้น้ำ เป็นจำนวนมากกว่า 1,000 กิโลกรัม

ทั้งนี้ขยะที่เก็บได้ทั้งหมด จะมีการคัดแยกขยะจากต้นทางโดยเจ้าหน้าที่ของ สสภ.15ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก สบทช.6และ อบจ.ภูเก็ต ก่อนที่จะนำกลับเข้าฝั่งเพื่อเข้าสู่เตาเผาขยะของเทศบาลนครภูเก็ต

ส่วนขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปแปรสภาพหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้พสกนิกรล้นสนามหลวงรอกราบพระบรมศพ 5 วันสุดท้าย
บทความถัดไปปลื้ม!! น.ร.อำนวยศิลป์ คว้า 3 รางวัลจากเวทีแข่งขันรถ F1 จำลองระดับโลกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์