กรุงไทยเตรียมออกหุ้นกู้เสริมเงินกองทุนไม่เกิน 2 หมื่นล้านบ. ดอกเบี้ย3.40 %=

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 10 ปี ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้หลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร หรือตามที่เงื่อนไขกำหนด เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการขยายสินเชื่อ รองรับการขยายตัวของธนาคารในอนาคต และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้าของธนาคาร

สำหรับการออกเสนอขายตราสารด้อยสิทธิฯ ครั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยของตราสารด้อยสิทธิ เท่ากับ 3.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนรายใหญ่ จะเปิดจองซื้อให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจลงทุน ระหว่างวันที่ 16 – 22 เดือนพฤศจิกายนนี้ ทุกสาขาของธนาคารทั่วประเทศ กำหนดการจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และเพิ่มจำนวนครั้งละ 1 แสนบาท และผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อขั้นต่ำ 1 ล้านบาท และเพิ่มครั้งละ 1 หมื่นบาท ซึ่งจากการจัดโรดโชว์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมรับฟังการลงทุนจากกลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนกลุ่มสหกรณ์เป็นอย่างดี

นายผยง กล่าวอีกว่า ฐานะการเงินของธนาคารในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อยู่ที่ 16.98% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนด นอกจากนี้ ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ AA+(tha) และอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารอยู่ที่ระดับ AA(tha) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon