“หาดใหญ่โพล”เผยประชาชนอยากเล่นน้ำสงกรานต์กับขุนศรีวิสารวาจามากสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 เมษายน หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนที่มีต่อเทศกาลสงกรานต์ กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.75) เพศชาย (ร้อยละ 33.25) ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 37.00) รองลงมา ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 25.50) และช่วงอายุ 18-20 ปี (ร้อยละ 16.25) ตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 31.25) รองลงมา ประกอบอาชีพกิจการส่วนตัว/ค้าขาย อาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 19.00 17.00 และ 12.50 ตามลำดับ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 59.50) โดยที่ประชาชนจะเที่ยวต่างจังหวัด มากที่สุด (ร้อยละ 41.18) รองลงมา การเที่ยวภายในจังหวัด (ร้อยละ 39.92) และการเที่ยวต่างประเทศ (ร้อยละ 16.81) กิจกรรมที่สนใจเข้าร่วมมากที่สุดเป็น การเล่นน้ำสงกรานต์ (ร้อยละ 45.25) รองลงมา คือ กิจกรรมทำบุญตักบาตร (ร้อยละ 24.25) และกิจกรรม รดน้ำดำหัว/ขอขมาผู้ใหญ่และกิจกรรมสรงน้ำพระเท่ากัน (ร้อยละ 11.00) ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามอายุ พบว่า อายุ18-40 ปี มีความเห็นสอดเคล้องกับภาพรวม แต่ช่วงอายุ 41-60 ปี มีความเห็นแตกต่าง โดยที่ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการทำบุญตักบาตรมากกว่าการเล่นน้ำสงกรานต์

เมื่อสอบถามถึงดาราฝ่ายชาย ที่ประชาชนต้องการให้แต่งชุดไทยมาร่วมเล่นสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 16.25) คือ “เจมส์ จิรายุ” รองลงมา เป็น ณเดชน์ คูกิมิยะ (ร้อยละ 13.00) และบอย ปกรณ์ (ร้อยละ 13.00) ตามลำดับ ส่วนดาราฝ่ายหญิง ที่ประชาชนต้องการให้แต่งชุดไทยมาร่วมเล่นสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 28.25) คือ “อั้ม พัชราภา” รองลงมา เป็น ญาญ่า อุรัสยา (ร้อยละ 11.75) และก้อย รัชวิน (ร้อยละ 10.75) ตามลำดับ

ส่วนตัวละครชายในเรื่องบุพเพสันนิวาส ที่ประชาชนต้องการเล่นน้ำสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 37.50) คือ ขุนศรีวิสารวาจา (โป๊บ ธนวรรธน์) รองลงมา เป็น หมื่นเรืองราชภักดี (ปั้นจั่น ปรมะ) (ร้อยละ 19.50) และหลวงสรศักดิ์ (ก๊อต จิรายุ) (ร้อยละ 15.00) ตามลำดับ และตัวละครหญิงที่ต้องการเล่นน้ำสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 45.75) คือ แม่หญิงการะเกด (เบลล่า ราณี) รองลงมา เป็น แม่หญิงจันทร์วาด (ปราง กัญญ์ณรัณ) (ร้อยละ 29.50) และ ตองกีมาร์ (ซูซี่ สุษิรา) (ร้อยละ 17.75) ตามลำดับ

นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.25 เห็นด้วยหากรัฐบาลมีการกำหนดให้คนไทยแต่งกายย้อนยุค ในเทศกาลสงกรานต์ จากกระแสละครบุพเพสันนิวาส พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะมีการปรับเปลี่ยนการใส่ชุดไทยเข้าวัดและช่วงเทศกาลสงกรานต์ มากที่สุด (ร้อยละ 53.50) รองลงมา มีการเล่นน้ำแบบวิถีไทย (ร้อยละ 49.75) และร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน (ร้อยละ 48.00) ส่วนพฤติกรรมหรือการกระทำที่ประชาชนจะเลิกกระทำในช่วงสงกรานต์ พบว่า ประชาชนต้องการให้เลิกพฤติกรรมลวนลาม มากที่สุด (ร้อยละ 39.50) รองลงมา การดื่มของมึนเมา (ร้อยละ 21.00) และพฤติกรรมการใส่เสื้อผ้ารัดรูปโชว์สัดส่วน (ร้อยละ 14.75) ตามลำดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเพศ พบว่า เพศหญิงมีความเห็นสอดคล้องกับภาพรวม ส่วนเพศชายต้องการให้เลิกพฤติกรรมลวนลาม การใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม และการดื่มของมึนเมา ตามลำดับ ส่วนมาตรการที่ประชาชนเห็นว่าสามารถช่วยลดอุบัติเหตุ มากที่สุด เป็นการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 22.75) รองลงมา งดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 18.50) และ สวมหมวกกันน็อค (ร้อยละ 16.75) ตามลำดับ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ไก่อู’ โต้ นิสิตจุฬาฯ ‘ทหารแค่ทำงานปกติ ไม่ได้คุกคาม ไม่ได้เอาอาวุธ-รถถังเข้าไป’
บทความถัดไปเร่งตรวจสอบ! ไลน์หลุดซื้อขายใบอนุญาตโรงแรม 3 เเสน-1 ล้าน ระบุเป็นของอดีตบิ๊ก ขรก.ประจวบฯ