เร่งยกมาตรฐานน้ำพริกหนุ่ม เหตุสุ่มตัวอย่างผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มในจังหวัดครั้งแรก เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตน้ำพริกหนุ่ม นำไปสู่อาหารปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของเมืองท่องเที่ยวหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ รายได้สู่ผู้ประกอบการ และจำหน่าย มีนางนฤมล ขันตีกุล เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย เข้าร่วมกว่า 100 คน

นายณัฐฐ์ชูเดชกล่าวว่า เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 3 ของโลก มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากล ซึ่งอาหารพื้นเมือง อาทิ แคปหมู ได้รับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมาตรฐานแล้ว เพื่อนำร่องหรือขยายผลไปสู่อาหารประเภทอื่น หากน้ำพริกหนุ่ม หรืออาหารพื้นเมือง มีสารปนเปื้อน อาจส่งผลกระทบต่อหญิงมีครรภ์ โรคทางสมอง ทางเดินหายใจ และนำไปสู่โรคมะเร็งได้ หากพบสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร อาจมีโทษจำคุก 5 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ต้องมีจิตสำนึกผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานอาหารท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลก่อน

นางนฤมลกล่าวว่า จากการออกตรวจน้ำพริกหนุ่ม ช่วง 3 ปี ปี 2558-2560 นำข้อมูลมาวิเคราะห์การผลิตน้ำพริกหนุ่ม พบว่า ปี 2558 มีการเก็บตัวอย่าง 36 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36 ปี 2559 เก็บตัวอย่าง 24 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 13 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54 ส่วนปี 2560 เก็บตัวอย่าง 25 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์เพียง 43% เท่านั้น หลังอบรมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง และเฝ้าระวังพร้อมให้ความรู้และแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เสพ ศิลป์ สร้างชีวิต ผลงานระดับโลก “นที อุตฤทธิ์”
บทความถัดไปรมว.กีฬา ‘วีระศักดิ์’ นำทีมบุกแดนกระทิงดุ เก็บข้อมูลซิ่ง ‘โมโตจีพี’ เตรียมงาน ‘บุรีรัมย์’