อธิบดี สถ.ย้ำโรงตึ๊ง อปท.ลดดอกต่อเนื่องถึง 31 พ.ค. รับเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)เพิ่มเติม ในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ให้มีเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลของ อปท.ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม สำหรับเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้สถานธนานุบาลของ อปท.กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมตามนโยบาย

“สถานธนานุบาลของ อปท.มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการเงินกู้แก่ประชาชน ให้ประชาชนนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือ นำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และเป็นการตรึงอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมในท้องตลาดไม่ให้สูงจนเกินไป แม้ อปท.จะสามารถนำเงินผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นได้อีกทางหนี่ง แต่ยังช่วยลดรายจ่ายแก่ผู้ประสบปัญหาด้านการเงินด้วยเช่นกัน สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย จ.ส.ท. และผู้บริหารสถานธนานุบาลของ อปท.จะมุ่งมั่นช่วยกันบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นทั้งระบบ เพื่อให้มีต้นทุนด้านการบริหารที่ลดลง สามารถคืนความสุขให้พี่น้องประชาชนได้ตลอดทั้งปีต่อไป

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2561″ ของกระทรวงมหาดไทย คือ เงินต้นที่ไม่เกิน 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0.50 บาท ต่อเดือน สำหรับเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท จะคิดอัตราดอกเบี้ย 1 บาท ต่อเดือน และสำหรับเงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท ที่ปัจจุบันเก็บดอกเบี้ยที่ร้อยละ 1.50 บาท ต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยก็จะลดลงเหลือร้อยละ 1.0 บาท ต่อเดือน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยของเงินต้นที่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับยอดผู้มาใช้บริการตลอดเดือนเมษายน มียอดเงินรวม 7.1 ล้านบาทแล้ว” นายสุทธิพงษ์กล่าว

บทความก่อนหน้านี้คอลัมน์ มหัศจรรย์การ์ตูน : เพื่อนวัยเด็กช่วยเราได้เสมอ
บทความถัดไป‘บิ๊กตู่’ นำคณะเยือน ‘สุรินทร์-บุรีรัมย์ 7-8 พ.ค. นี้ ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมประชุมครม.สัญจร