รัฐเร่งพัฒนาแอป ต่อยอดยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดเผยว่า DGA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทำการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ การปักหมุด สำหรับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทราบตำแหน่ง และเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการของภาครัฐ

สำหรับแอปพลิเคชัน จะแสดงรายละเอียดงานบริการ ขั้นตอนและเอกสารที่ประชาชนต้องจัดเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้นๆ โดย DGA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี ผู้ให้บริการด้านงานพัฒนาซอฟต์แวร์ในหลากหลายแพลตฟอร์ม และมีผลิตภัณฑ์ระบบให้บริการแผนที่และสารสนเทศภูมิศาสตร์ ร่วมมือพัฒนาขยายขีดความสามารถแอปพลิเคชัน Longdo Map ให้รองรับการปักหมุดจุดให้บริการประชาชนและสถานที่ราชการ เพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดสำหรับการใช้งานด้านต่างๆ ได้ และเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลพื้นฐานด้านสารสนเทศของประเทศไทย

เป้าหมายของโครงการ คือ นอกจากหน่วยงานต่างๆ จะต้องปรับปรุงบริการให้ยกเลิกขอสำเนาเอกสารจากประชาชนแล้ว จะมีการนำข้อมูลพิกัดสถานที่ให้บริการของภาครัฐไปพัฒนาต่อยอดเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo ที่แสดงจุดให้บริการและแสดงเส้นทางการเดินทางของภาครัฐทั่วประเทศ พร้อมแสดงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนสถานะการยกเลิกสำเนาเอกสาร

ทั้งนี้ ในระยะแรก เริ่มจากการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านก่อน และขยายผลให้ยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาเอกสารอื่นต่อไป พร้อมเปิดโอกาส ให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงบริการของราชการได้ โดยบอกความพึงพอใจเมื่อท่านใช้บริการของภาครัฐ ผ่าน แอปพลิเคชัน CITIZENinfo และสามารถให้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐได้ทันที คาดว่าจะมีการระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชนประมาณ 60,000 จุดบริการทั่วประเทศบนแผนที่แอปพลิเคชัน Longdo Map ได้โดยเร็ว ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะนำมาต่อยอดไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลเปิดของประเทศต่อไป

บทความก่อนหน้านี้ดัชนีหุ้นไทย ปิดบวก 8.7 จุด จับตาราคาน้ำมันเคลื่อนไหว
บทความถัดไปข้ามภพไปสมัย ร.5-7 ‘ชมภาพหายาก’ นิทรรศการ ‘ฟิล์มกระจก’ มรดกความทรงจำ