“ชินวรณ์”ชมนายกฯให้ความสำคัญศึกษาไทย-แนะ8แนวทางแก้ปัญหา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงข่าวกำชับในเรื่องการปฎิรูปการศึกษาของไทยว่า ได้ฟังการแถลงของพลเอกประยุทธ์ แล้ว รู้สึกดีใจมากที่นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปประเทศ ท่านได้ย้ำเน้นเรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาระบบ T CAS. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน การบริหารจัดการของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดถึงเรื่องโครงการอาหารกลางวันที่มีปัญหาอยู่ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การไม่เข้าใจบริบทของการศึกษาของเจ้ากระทรวงผู้รับผิดชอบและไม่สามารถนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายไว้แต่ต้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์

“ ผมจึงขอเสนอแนะรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอีกครั้งว่า นายกรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจเต็ม ควรมองปัญหาภาพรวมให้ชัดเจน ใช้เวลาที่เหลือสร้างผลงานเชิงประจักษ์ด้านการปฏิรูปการศึกษา เพราะ 4 ปีที่ผ่านมา ยังไม่เป็นรูปธรรมและเสียของ คือ1.ควรกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ชัดเจน และสร้างพลังร่วมกันทุกภาคส่วน 2.กำหนดจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาอาชีวะศึกษา การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 3.ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดเน้นโดยมุ่งสร้างคนในยุคดิจิทัลและการสื่อสารที่สร้างสรรค์ 4.เน้นสร้างพลเมือง สร้างคนดี โดยเฉพาะการสร้างคนเก่งเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 5.ปฏิรูปการบริหารจัดการเน้นธรรมาภิบาลทางการศึกษาและการกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษาและผู้เรียนอย่างแท้จริง 6.ต้องปฏิรูปครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาครั้งใหญ่.ทั้งเรื่องการผลิต การพัฒนา จิตวิญญานและพฤติกรรมการสอนเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนในการสร้างทักษะประชากรในยุคศตวรรษ 21

นายชินวรณ์กล่าวว่า 7.ต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการศึกษาในสถานศึกษา . และเปิดโอกาสให้สังคมและทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะควรจัดตั้งกองทุนคุณภาพการศึกษาและกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม 8.นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง และบูรณาการทุกกระทรวงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาระดมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง หากท่านนายกรัฐมนตรีจริงใจและขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างจริงใจจะได้เสียงปรบมืออย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อดีตนายกเล็กท่าเสา’จี้ผบ.ตร.“ฟันดาบตำรวจ”อุตรดิตถ์มีภาพขณะเล่นไพ่ในบ่อน
บทความถัดไป‘หมออุดม’ชี้ระบบทีแคสดี100% เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับไป ‘เอ็นทรานซ์-แอดมิสชั่นส์’ อย่างเดิม