การ์ตูนอรุณ โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์ : กระทรวงเรือจ้าง