‘บิ๊กตู่’ ชูปฏิญญากรุงเทพฯ-แผนแม่บท 5 ปี วงถกแอคเมคส์ ยันแผนดี แต่ไร้เงินก็เดินหน้าไม่ได้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงภายหลังประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS Summit) หรือแอคเมคส์ ครั้งที่ 8 ว่า เป้าหมายของ ACMECS คือการลดช่องว่างและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และต้องเกิดจากความร่วมมือต้องของทุกคน ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งถ้ารัฐกับเอกชนร่วมมือกัน แล้วประชาชนไม่เห็นด้วยก็ไม่ได้ เราต้องสร้างการเข้าถึงข้อมูล มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี นวัตกรรม และเป็นเรื่องน่ายินดีที่อนุภูมิภาคของเราได้รับสนใจจากฝ่ายต่างๆ ทั้งสถาบันการเงินและหน่วยงานระหว่างประเทศมากกว่า 30 ภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศของจีน รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และผู้แทนระดับสูงจาก AIIB และ ADB ที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ของไทย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ให้การรับรองเอกสาร 2 ฉบับคือปฏิญญากรุงเทพ และแผนแม่บท ACMECS ฉบับแรก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ ACMECS ในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “เสริมสร้าง ACMECS ที่เชื่อมโยงกัน ภายในปี ค.ศ. 2023” โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ และ (3) การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม ส่วนเรื่องงบประมาณของกองทุน ACMECS นั้น ได้มีการหารือว่าจะทำอย่างไร ตนได้แจ้งว่าให้แต่ละประเทศแสวงหาแหล่งเงินทุนต่างๆ ดูว่าเรื่องใดที่เร่งด่วน และต้องสร้างความเชื่อมโยงทางถนน ทางน้ำ ทางรางและทางอากาศ ให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ไปด้วยกันแบบวินวิน สิ่งสำคัญคือต้องตอบสนองต่อภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศตัวเองให้ได้ นอกจากนี้ผู้นำ ACMECS ยังเห็นชอบสนับสนุนการจัดอันดับความสำคัญการทำงานระยะ 2 ปีแรกในโครงการหรือแผนงานที่ทำได้ทันที แต่ละประเทศจะไปทำแผนย่อยออกมาเพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการและใช้จ่ายงบประมาณทั้งในประเทศและเงินทุนจากต่างประเทศ โดยแหล่งเงินทุนต้องมีความชัดเจน เพื่อความยั่งยืน เพราะสำคัญที่สุดคือแม้คิดดี ทำดี แผนดี แต่ไม่มีเงินก็ทำไม่ได้

“ประเทศไทยมีปัญหาผู้มีรายได้น้อย ทำอาชีพเกษตรกรจำนวนมากมาก มีผลต่อการลงทุนเพื่ออนาคต ดังนั้นต้องจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนในการดำเนินงาน เพราะถ้าหากทำเล็กๆไปก็ไม่ยั่งยืน ทั้งนี้ กองทุน ACMECS Fund ที่จะจัดตั้ง ไทยสนับสนุนทุนนำร่องไปก่อนจำนวนหนึ่ง เป็นไปตามกฎหมายและอยู่ในการพิจารณาของรัฐบาล ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ขอบคุณประเทศไทยที่ได้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS และจัดการประชุมครั้งที่ 8 ให้ก้าวไปอีกขั้น เป็น ACMECS ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งเห็นชอบกับนโยบายของไทยที่คำนึงถึงเพื่อนบ้านและประชาชนเป็นศูนย์กลางภายใต้นโยบายไทยแลนด์พลัสวัน หรือ ไทยแลนด์บวก 1 นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกได้ให้การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ต่อปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของประเทศสมาชิกที่จะร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแผนแม่บท ACMECS เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือ ทั้งนี้ ขอฝากให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าการเชื่อมโยงเส้นทางจะไม่ทำให้ประเทศหรือเมืองของเพื่อนบ้านกลายเป็นเพียงทางผ่าน เราต้องดูแลในเรื่องนี้ด้วยจึงจะได้รับการยอมรับ เพื่อให้ประเทศที่อยู่ตรงกลางได้ประโยชน์ ไม่ใช่ไปตรงตลอดแล้วประเทศตรงกลางไม่ได้อะไรเลย เราต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในส่วนภาคเอกชน ได้มีการประชุมหารือร่วมกับสถาบันการเงิน องค์กรระหว่างประเทศ รวม 36 ประเทศ ทุกฝ่ายให้ความสนใจทั้งหมด ขึ้นอยู่กับพวกเราเท่านั้นที่ต้องทำให้ประเทศของเราและสมาชิกของเรามีศักยภาพด้วยการมีเสถียรภาพทั้งการเมืองและความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าไม่เกิดตรงนี้อย่างอื่นก็ไปไม่ได้ทั้งหมด จะกี่แผนแม่บทก็ไปไม่ได้ จึงขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วม ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อทำให้ ACMECS เดินหน้าไปอย่างยั่งยืน

“ในนามรัฐบาลไทย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนที่สนับสนุนติดตามการประชุมครั้งนี้ เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นอนาคต เมื่อสนใจในสิ่งที่เป็นอนาคตก็จะได้ไปด้วยกันได้ ที่ผ่านมา เรามีประสบการณ์การจัดงานระดับนี้มา 2 ครั้ง คือ ACB ในปี 2559 และ ACMECS ในครั้งนี้ ส่วนอีก 2 ครั้งข้างหน้า คืออาเซียนซัมมิตในปี 2562 และการประชุมเอเปกในปี 2565 ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลต่อไป นี่คือความก้าวหน้าของประเทศไทย ขอให้ทุกคนช่วยกันผลักดันความร่วมมือเหล่านี้ให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อพวกเรา มิตรประเทศ เพื่อประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและประชาคมโลกต่อไป ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนซักถามนายกฯ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ มีภารกิจต่อเนื่องคือการร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้นำประเทศกลุ่ม ACMECS และซีอีโอ โดยได้มอบหมายให้นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว ซึ่งนายนิกรเดชได้กล่าวถึงกรณีกองทุน ACMECS ที่ประเทศไทยจะมอบทุนประเดิมในการก่อตั้งว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐบาลให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย และได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกให้จัดการประชุมเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส เพื่อหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้งและขอบเขตการทำงานของกองทุนภายในปีนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซุป’ตาร์เวิลด์คัพ : เดนิส เชรีเชฟ ประตูแรกที่ล้ำค่า
บทความถัดไปททท.-กทม.จัดงานบุญเดือน 8 สวนลุมฯ (คลิป)