ศาลรธน.”ไม่รับคำร้อง “3กสม.”ยื่นตีความปมเซ็ตซีโร่

ศาลรธน.”ไม่รับคำร้อง “3กสม.”ยื่นตีความปมเซ็ตซีโร่ เหตุผิดหลักเกณฑ์ “วัส” เผย เสียดายโอกาสเปิดโปงขบวนการล้มหลักนิติธรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พร้อมด้วยนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนุญมาตรา 3 วรรคสอง มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และมาตรา 27 และ พ.ร.ป. กสม. มาตรา 61 หรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองชั่วคราวโดยออกคำสั่งให้ระงับการสรรหา กสม.ไว้ก่อนนั้น

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้คำขออื่นเป็นอันตกไป เนื่องจากเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้อันเป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักเกณฑ์ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 48 แต่เป็นผลจาก พ.ร.ป.กสม. ซึ่งในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สิทธิในการยื่นคำร้องไว้เป็นกรณีเฉพาะแล้ว ตามมาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231(1) ดังนั้นคำร้องดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย ผู้ร้องทั้งสามจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวโดยอาศัยช้องทางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ได้

โดยนายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. เปิดเผยว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ส่งสำเนาคำสั่งไม่รับคำร้องเซตซีโร่ กสม.ไว้วินิจฉัย มาให้ตนเองแล้ว โดยให้เหตุผลว่า การเซ็ตซีโร่ กสม.มิได้เกิดจากการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญปี 2560 คุ้มครองไว้อันเป็นผลมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายตามหลักเกณฑ์ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 48 แต่เป็นผลของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กสม. พ.ศ.2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้จะต้องให้ศาลอื่นเป็นผู้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 เพื่อพิจารณาวินิจฉัย อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ตนเองไม่มีโอกาสเปิดโปงขบวนการล้มหลักนิติธรรมที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือคุ้มครองเอาไว้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon