“สนช.”โหวตกกต.ชุดใหม่ 5 คนฉลุย “สมชาย-พีระศักดิ์”โดนตีตก

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(คสช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ทำหน้าที่การประชุมฯ มีการพิจารณาวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จำนวน 7 คน ประกอบด้วย 1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 3.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 4.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และ 5.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน 2 คน ได้แก่ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพากษาศาลฎีกา


ทั้งนี้ที่ประชุมสนช.ประชุมลับเป็นเวลานานเกือบ 3 ชั่วโมงจากนั้นที่ประชุมสนช.ได้ให้สมาชิกสนช.เข้าคูหากาบัตรลงคะแนนลับจะให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน
โดยผู้ที่ได้รับความเห็นชอบต้องมีคะแนนเสียงจากที่ประชุมสนช.เกินกึ่งหนึ่ง คือ 123 เสียงขึ้นไป จากสนช.ทั้งหมด 246 คน โดยที่ประชุมฯให้ให้ความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต.ได้แก่
1.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เห็นชอบ 178 เสียง ไม่เห็นชอบ 20 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
2.นายอิทธิพร บุญประคอง เห็นชอบ 186 เสียง ไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
3.นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย เห็นชอบ 184 เสียง ไม่เห็นชอบ 12 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง
4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เห็นชอบ 184 เสียง ไม่เห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง
5.นายปกรณ์ มหรรณพ เห็นชอบ 185 เสียง ไม่เห็นชอบ 10 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง
ส่วนนายสมชาย ชาญณรงค์กุล เห็นชอบ 3 เสียง ไม่เห็นชอบ 193 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง และนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า เห็นชอบ 28 เสียง ไม่เห็นชอบ 168 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ซึ่งถือว่าทั้งสองคนได้รับคะแนนเห็นชอบจากที่ประชุมฯไม่ถึงกึ่งหนึ่ง จึงไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกกต.


บทความก่อนหน้านี้“anitech” โชว์นวัตกรรมปลั๊กไฟ IOT มาตรฐานมอก. รายแรก ลั่นขอ 2 ปีขึ้นผู้นำนวัตกรรมไทย
บทความถัดไปสทนช.-มข.รุกประเมินบริหาร ‘ทรัพยากรน้ำ’ ทั้งระบบ มุ่งแก้วิกฤตพื้นที่อีสาน