หวั่น เดินหน้าเลือกประธาน กกต. ส่อขัด มาตรา 8 พ.ร.ป. กกต.

หวั่น เดินหน้าเลือกประธาน กกต. ส่อขัด มาตรา 8 พ.ร.ป. กกต. เหตุยังได้ว่าที่กกต.ไม่ครบ 5 คน ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีว่าที่ กกต. ทั้ง 5 คน จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อเลือกประธานกกต. ในวันที่ 31 กรกฎาคมนั้น เเหล่งข่าวระดับสูง ให้ความเห็นว่าการเดินหน้าเลือกประธาน กกต.โดยที่ยังได้ว่าที่กกต.ไม่ครบ 7 คนอาจขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจาก ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.มาตรา 8 วรรคหนึ่ง ระบุว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา…” ซึ่งทั้ง 7 คน จะต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกา ตามมาตรา 12 วรรคหนึ่งถึงวรรคแปด ดังนั้น การที่ประธานวุฒิสภาจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งครั้งแรก จึงน่าจะต้องมีว่าที่กรรมการกกต. ให้ครบ 7 คน ตามมาตรา 8 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. ก่อน ซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักในทุกองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญด้วย

แหล่งข่าวให้ความเห็นต่อว่า ส่วนที่อ้างว่ามาตรา 12 วรรคเก้าของ พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. เปิดช่องให้ 5 ว่าที่กกต. เลือกประธาน กกต.ได้นั้น เห็นว่า บทบัญญัตินี้จะใช้ได้ต้องเป็นกรณีที่ประธาน กกต.ที่ได้รับการโปรดเกล้าและทำหน้าที่แล้วพ้นจากตำแหน่ง ให้กรรมการที่เหลืออยู่ ซึ่งต้องมีจำนวนถึง 5 คน เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กกต. แล้วแจ้งให้วุฒิสภาทราบ แต่ถ้ามีกรรมการเหลือไม่ถึง 5 คน ก็ต้องสรรหาหรือคัดเลือกให้ได้ถึง 5 คนก่อน แล้วจึงเลือกคนหนึ่งเป็นประธานกกต. บทบัญญัติดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการอุดช่องว่างของกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้น ก่อนหน้านี้ที่นายเจษฎ์ โทณะวนิก ที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรผธ.) ยกประเด็นข้อกฎหมาย มาตรา 12 ขึ้นอ้าง เมื่อนำมาพิจารณาประกอบข้อกฎหมายมาตรา 8 ดังกล่าวแล้ว การจะเลือกประธานกกต.ได้ จะต้องมีว่าที่กกต.ครบ 7 คนเสียก่อน จึงจะชอบด้วยเหตุผลเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรรมการกกต. ชุดปัจจุบัน ต่างรับทราบเรื่องปัญหาข้อกฎหมาย แต่ปฎิเสธที่จะแสดงความเห็น เนื่องจากเห็นว่าการแสดงความคิดดังกล่าว อาจถูกมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะประธาน กกต. ที่เป็นผู้รักษากฎหมาย ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“มาร์ค” ไฟเขียวให้ทีมกม.ยื่นฟ้อง มั่นใจ “นคร” ไม่มีหลักฐานฟ้องกลับ
บทความถัดไปกรมชลประทานย้ำแม่น้ำโขงสูงขึ้นไม่กระทบระบายน้ำภาคอีสาน