เปิดโรดแมปเลือกตั้ง หลังสนช.จ่อโละไพ่ผู้ตรวจฯ ยังยึดพ.ร.ป.ส.ส. กาบัตรก.พ.-พ.ค.62

เปิดโรดแมปเลือกตั้ง หลังสนช.จ่อโละไพ่ผู้ตรวจฯ ยังยึดพ.ร.ป.ส.ส.ช้าสุดพ.ค.62 ชี้ ถ้าสนช.แก้ช้าก็ใช้บัญชีผู้ตรวจฯเดิม 616 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรดแมปเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 269 (1) (ก) ตีกรอบให้การแต่งตั้งส.ว. โดยคสช.ทั้ง 250 คน ต้องเสร็จภายใน 15 วัน ก่อนมีการเลือกตั้งส.ส. ตามมาตรา 268 ที่ระบุให้กำหนดวันเลือกตั้งภายใน 150 วัน เมื่อ พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. บังคับใช้ ดังนั้น เงื่อนเวลาเลือกตั้งตามโรดแมปช่วงต้นปี 2562 ที่คสช.เคยระบุว่า จะกำหนดวันได้ ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 ก็ไม่อาจเลื่อนออกไปด้วยเหตุจากการเสนอแก้ไข ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ในส่วนของผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยสนช.ในครั้งนี้ เพราะเงื่อนไขที่จะกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยส.ส. ที่จะสามารถประกาศในราชกิจานุเบกษาอย่างช้าสุดคือ วันที่ 13 กันยายน 2561 ก่อนรอบังคับใช้ 90 วัน ก็จะตกไปราวกลางเดือนธันวาคม 2561 จากนั้นกรอบเวลา 150 วัน เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งถึงจะเริ่มนับ ซึ่งก็สอดคล้องกับตัวเลือกที่คสช.วางคิววันกาบัตรวันใดวันหนึ่ง ระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ ต้นเดือนพฤษภาคม 2562 เช่นเดิม


อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ทั้งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสนช. และนายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ. ก็ได้มาประเมินว่า ตัวเลือกเลือกตั้งแรกปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 อาจไม่ทัน ต้องเลื่อนออกไป แต่ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2562 ที่คสช.เคยระบุ ส่วนผู้ตรวจการเลือกตั้ง หากสนช.ดำเนินการแก้ไขร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ช้ากว่า วันบังคับใช้ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่จะเป็นตัวกำหนดวันเลือกตั้ง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งส.ว.แบบแบ่งกลุ่ม และการเลือกตั้งส.ส. ตามกรอบ 150 วัน เพราะบัญชี 616 ผู้ตรวจการเลือกตั้งยังอยู่ ตามที่นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ยืนยันว่าไม่โละทิ้ง เพราะทำตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น หากจะดำเนินการจัดทำบัญชีผู้ตรวจการเลือกตั้งใหม่ สนช.ก็จะต้องแก้ให้ทันก่อนมีการกำหนดวันเลือกตั้งส.ส.ตามกรอบต้นปี 2562 ซึ่งก่อนหน้านั้น 15วัน การเลือกตั้งส.ว.แบบแบ่งกลุ่ม 50 ต้องแล้วเสร็จ

บทความก่อนหน้านี้Q2ปีนี้ ‘บินไทย’ ขาดทุน 3 พันล้าน
บทความถัดไปใช่คุณหรือไม่! หมอช้างเผย คนเกิด 2 วันต่อไปนี้ วางช้อนคนสุดท้ายเสมอ