สนช.ไฟเขียวงบปี 62 ผ่านฉลุย 3 ล้านล้านบาท ใน 3 ชม.

สนช.ไฟเขียวงบปี 62 ผ่านฉลุย 3 ล้านล้านบาท เพียง 3 ชม. 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 30 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ในวาระ2-3 จำนวน 61 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ที่มีนายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน พิจารณาเสร็จ โดยบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกสนช.ต่างเห็นด้วยกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณในมาตราต่างๆที่กมธ.เสนอมา โดยเฉพาะในส่วนกระทรวงเกรดเอที่มีงบประมาณจำนวนมาก อาทิ กระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินงบประมาณ 117,583, 067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งบประมาณ 25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย งบประมาณ 43,927,994,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณ 297,355,867,200 บาทนั้น ไม่มีสมาชิกสนช.อภิปรายท้วงติงหรือสอบถาม แม้แต่คนเดียว รวมถึงงบประมาณในส่วนของกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45,340,757,500 ที่มีการตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000 ล้านบาท ก็ไม่มีสนช.ติดใจสอบถามเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้มีสนช.สลับกันขึ้นมาอภิปรายแสดงความเห็นไม่ถึง 5 คน อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ ที่อภิปรายในกระทรวงต่างประเทศ นายธานี อ่อนละเอียด ที่สอบถามมาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มาตรา 44 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยสอบถามเหตุผลการตัดลดงบประมาณลงบางส่วน และนายตวง อันทะไชย ที่อภิปรายสอบถามงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ในมาตรา 48 หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ2 เสร็จสิ้นแล้ว สนช.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 206 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 โดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘วิษณุ’ ชี้ รมว.กระทรวงวิทย์ยังไม่ถึงเวลาออกจากตำแหน่ง
บทความถัดไปคมคำประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561