สนช.ผ่าน กม.เอกสิทธิ์คุ้มกันองค์การระหว่างประเทศ หวังดันไทยเป็น ‘เจนิวาแห่งเอเชีย’

มติเอกฉันท์ สนช. ผ่าน กม.เอกสิทธิ์และคุ้มกันองค์การระหว่างประเทศ หวังดันไทยเป็น ‘เจนิวาแห่งเอเชีย’ ศูนย์กลางประชุมทางการทูต

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติเอกฉันท์ 180 ต่อ 0 งดออกเสียง 3 ผ่าน พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. …. เป็นกฎหมายต่อไป โดยนายกิตติ วะสีนนท์ สนช.แถลงภายหลังว่า ถือเป็นร่างกฎหมายที่ใช้เวลายกร่างและปรับแก้มากว่า 3 ปี โดยคณะกรรมาธิการต่างประเทศ สนช.ได้เล็งเห็นนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางในด้านองค์การระหว่างประเทศ และด้านอื่นๆ ดังนั้น การที่สนช.เห็นชอบกฎหมายฉบับดังกล่าวออกมาเป็นกฎหมายกลางในการอำนวยความสะดวกเพื่อจัดตั้งสำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ และการให้มีการประชุมระหว่างในประเทศไทย ทั้งประชุมภาครัฐ และเอกชน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นนครเจนิวาแห่งที่ 2 หรือ นครเจนิว่าแห่งเอเชีย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและอ้อมแก่ประเทศในหลายด้าน โดยเฉพาะบทบาทและผลประโยชน์ในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กฏหมายฉบับนี้ยังออกมารองรับก่อนที่รัฐบาลไทยจะถึงวงรอบเป็นประธานอาเซียน รวมไปถึงรัฐสภาไทย โดยประธาน สนช.ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานสมัมชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในปี 2562 พร้อมกันด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สภาฯ จัดสัมมนาบทบาทสื่อฯ ‘สมชาย’ ซัด สื่อเทียม-นักเล่าข่าว ชอบบิดเบือน
บทความถัดไป‘อัศวิน’ ชี้เหตุสาวดับในอุโมงค์ เพราะเอกชนไม่เปิดเครื่องสูบน้ำ