คณบดีนิด้าชี้ ประเทศกำลังถูกผูกขาดทางเศรษฐกิจ-การเมืองอย่างหนัก หากไม่แก้จะวิกฤต

วันนี้ (18 กันยายน) รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณบดีคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจการเมืองขณะนี้ ที่กำลังถูกผูกขาด โดยระบุว่า

การผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นเหตุการทุจริตคอร์รัปชั่น ความอยุติธรรม และความเหลื่อมล้ำทางสังคม และผลที่สืบเนื่องคือปัญหาอาชญากรรม การขายเสียง การค้ายาเสพติด และการขายตัว

มาตรการเชิงนโยบายต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำบรรดาผู้บริหารประเทศทราบดีว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เพราะมีงานการศึกษางานวิจัยต่างๆ มากมายของประเทศที่สามารถทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำได้

แต่ที่ไม่ทำ ไม่ใช่ไม่รู้ แต่เป็นเพราะเครือข่ายอำนาจทั้งรัฐและทุนนั้นต่างตระหนักดีว่า หากทำลงไป ผลประโยชน์ของตนเองก็จะลดลง หรืออาจหมดไปเลยก็ได้ และทำให้อภิสิทธิ์ต่างๆ ที่ได้รับจากสังคมลดลงอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงไม่อยากทำสิ่งที่ลดความเหลื่อมล้ำ ดังเช่น การดองกฎหมายปฏิรูปที่ดินเอาไว้ การดองกฎหมายภาษีทรัพย์สินเอาไว้ การดองอำนาจไว้ในส่วนกลางไม่ยอมกระจายไปสู่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

รวมทั้งการละเลยเพิกเฉยต่อการที่นายทุนเข้ามาผูกขาดทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปล่อยปละละเลยให้รัฐวิสาหกิจบางแห่งเข้าไปผูกขาดขยายอาณาจักรธุรกิจของตนเองไปแข่งขันกับประชาชน

การแก้ปัญหาการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำต่างๆ ต้องให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ ตระหนักถึงสาเหตุและเภทภัยของการผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กระทบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งในปัจจุบันลูกหลานในอนาคต

และต้องพยายามสร้างแรงกดดันทางสังคมเพื่อแก้กฎหมาย แก้ระเบียบ แก้มาตรการ แก้แนวทางการประพฤติ แก้บรรทัดฐานค่านิยมต่างๆ ที่เป็นเงื่อนไขค้ำยันความเหลื่อมล้ำและการผูกขาดเหล่านี้อยู่ให้หมดไป
กระแสกดดันนั้นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

และขยายเครือจ่ายการตรวจสอบจากภาคประชาชน และสื่อมวลชนให้มากขึ้น

ในประวัติศาสตร์ของหลายประเทศการแก้ปัญหาการผูกขาดทางการเมืองและเศรษฐกิจต้องใช้ความพยายามอย่างมากและต้องใช้เวลานับหลายสิบปีจึงจะสามารถบรรเทาและผ่อนคลายความผูกขาดลงไปได้

แต่หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข ประเทศก็จะค่อยๆ ขยายความเหลื่อมล้ำออกไปมากขึ้นมากขึ้นและท้ายที่สุดก็จะทำให้ประเทศตกลงไปสู่ภาวะวิกฤตและเกิดความรุนแรงทางสังคมและการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เตรียมเคลื่อนศพ ‘โอ วรุฒ’ ไปวัดพระนอนขอนตาล โบ๊ท วิบูลย์นันท์ เผย รถนี้เคยใช้ขนร่าง ‘ปอ ทฤษฎี’
บทความถัดไปจิตวิญญาณ ‘นาการา’