‘ประชาชาติ’ เดินหน้าชน ประกาศหนุน ‘ไอลอว์’ โหมแคมเปญล่าชื่อ ปลดอาวุธ คสช.-เลิก ม.44

พรรคประชาชาติประกาศหนุน “ไอลอว์” โหมแคมเปญล่า 10,000 ชื่อ ปลดอาวุธคสช.ยกเลิก ม.44

เมื่อวันที่ 24 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ “ประชาชาติ – People’s Nation” ของพรรคประชาชาติ (ปช.) ที่มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นว่าที่หัวหน้าพรรคประชาชาติ และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ว่าที่เลขาธิการพรรค โพสต์ข้อความถึงกิจกรรมรณรงค์ “ช่วยกันคนละชื่อ ปลดอาวุธ คสช.” หรือ “ช่วยกันคนละชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช.” ของโครงการไอลอว์ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวคิดของการรณรงค์ว่า มีความสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานและนโยบายด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม “ประชาชาติ” ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ “ประชาชาติ” ระบุว่าจะ “ผลักดันให้มีการยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่จําเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และกฎหมายที่บัญญัติขึ้นในขณะที่ประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย

“กฎหมายหรือกฎใดๆ จะต้องเกิดจากการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน หรือเป็นกฎหมายที่เป็นประชาธิปไตยตามหลักนิติธรรม ไม่ใช่กฎหมายที่ถูกร่างหรือบัญญัติขึ้นจากอุ้งมือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงไม่กี่คนที่ขาดความชอบธรรมและมีอภิสิทธิ์ อันจะทำให้การบัญญัติกฎหมายนำมาเฉพาะแต่อำนาจและความสุขของกลุ่มคนที่ร่างกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องสูญเสียสิทธิเสรีภาพ ถูกบังคับใช้กฎหมายด้วยความหวาดกลัว จำทน และจำยอม ฝ่ายเลขาฯของ “ประชาชาติ” ขอชื่นชมต่อแนวคิดของ iLaw”

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ทาง ILaw พบว่า มีประกาศ/คำสั่ง คสช.อย่างน้อย 35 ฉบับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพการแสดงออกของประชาชน เสรีภาพสื่อ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิชุมชน ที่สมควรถูกยกเลิก ด้วยวิธีการออก พ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่งมายกเลิก ชื่อ “ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ….” โดยอาศัยช่องทางการเสนอกฎหมายโดยประชาชนเข้าชื่อให้ครบ 10,000 รายชื่อ เพื่อที่รัฐสภาชุดต่อไปที่จะมาจากการเลือกตั้งอาจมีบทบาทที่จะหยิบยกประกาศ/คำสั่งแต่ละฉบับขึ้นมาทบทวนได้ใหม่

บทความก่อนหน้านี้‘วิลาวัณย์’ นำทัพวอลเลย์สาวไทยขอคนไทย ร่วมบริจาคช่วยทารกภาวะขาดออกซิเจน
บทความถัดไปเผยความลับของ ‘ป๋อง กพล’ ที่ครั้งหนึ่งเคยคบซ้อน 4-5 คนพร้อมกัน