‘มช.โพล’ เผย นศ.เชียงใหม่ เลือก ‘พรรคอนาคตใหม่’ อยากให้ ‘ทักษิณ’ นั่งนายกฯ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแถลง “มช.โพล” ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ปลื้มรายการคืนวันศุกร์ขนาดไหน?” “อยากให้ใครเป็นนายกฯ?” “นศ.มช.เข้าใจการเลือกตั้งเพียงใด?” วิเคราะห์ผลโพลโดย ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์, รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ และดำเนินรายการโดยนายกฤษณ์พชร โสมณวัตร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ภาพรวมแบบสำรวจรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง 11-17 กันยายน จากแบบสำรวจ 5,446 ชุด ชั้นปีที่1-25%, ชั้นปีที่2-25%, ชั้นปีที่3-25%, ชั้นปีที่4-21%, มากกว่า 4 ปี-4%

ภูมิลำเนา ภาคเหนือ66%, ภาคอีสาน 6%, ภาคกลาง8%, ภาคใต้12% และกทม.และปริมณฑล 8%
เพศชาย 39% เพศหญิง 59% อื่นๆ2%

ข้อ1 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านดูรายการคืนวันศุกร์ของ คสช. มากน้อยเพียงใด

มากที่สุด(10-12ครั้ง) 0.9%, มาก(7-9ครั้ง) 3.8%, ปานกลาง(4-6ครั้ง) 9.9%, น้อย(1-3ครั้ง) 33.4%, ไม่เคยดู 51.7%

ข้อ2 ท่านคิดว่า คสช. และรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาความแตกแยกและการสร้างปรองดองได้ดีเพียงใด

แก้ไขปัญหาได้ดีเยี่ยม 2%, แก้ไขปัญหาได้ดี 9%, แก้ไขปัญหาได้ปานปลาง 44%, แก้ไขปัญหาได้แย่29%, แก้ไขปัญหาได้แย่มาก 16%

ข้อ3 ท่านคิดว่า คสช. และรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นได้มากน้อยเพียงใด

แก้ไขปัญหาได้ดีเยี่ยม 2%, แก้ไขปัญหาได้ดี 7%, แก้ไขปัญหาได้ปานปลาง 35%, แก้ไขปัญหาได้แย่ 33%, แก้ไขปัญหาได้แย่มาก 23%

ข้อ4 ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ท่านคิดว่าการทำงานของรัฐบาลที่นำโดย คสช. อยู่ในระดับใด

การทำงานดีเยี่ยม 1%, การทำงานดี8%, การทำงานปานกลาง 41%, การทำงานแย่ 32%, การทำงานแย่มาก 18%

ข้อ5 ท่านอยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดเมื่อใด

อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 37%, อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 12%, อยากให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปี 2562 46%, ไม่อยากให้มีการเลือกตั้ง 5%

ข้อ6 อะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจลงคะแนนของท่าน

ตัดสินใจลงคะแนนจากชื่อเสียงของบุคคล 7%, ตัดสินใจลงคะแนนจากนโยบายและผลงานของพรรคที่สังกัด 88%, ตัดสินใจลงคะแนนด้วยปัจจัยอื่นๆ 5%

ข้อ7 ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าในนการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 ระบบการลงคะแนนเป็นอย่างใด

เข้าใจถึงระบบการลงคะแนน 36%, ไม่เข้าใจถึงระบบการลงคะแนน 16%, ไม่ทราบถึงระบบการลงคะแนน 48%

ข้อ8 ท่านเข้าใจหรือไม่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมี ส.ส. จำนวนเท่าใด

เข้าใจถึงจำนวน ส.ส. 17%, ไม่เข้าใจถึงจำนวนส.ส. 20%, ไม่ทราบถึงจำนวนส.ส. 63%

ข้อ9 หากมีการจัดการเลือกตั้งท่านคิดว่าจะลงคะแนนให้พรรคการเมืองใด

พรรคอนาคตใหม่ 27%

พรรคเพื่อไทย 26%

พรรรคประชาธิปัตย์ 15%

พรรคเกรียน4%

พรรครวมพลังประชาชาติไทย 2%

พรรคชาติไทยพัฒนา 2%

พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 2%

พรรคสามัญชน 2%

พรรคเสรีรวมไทย 2%

พรรคประชาชนปฏิรูป 2%

อื่นๆ 16%

ข้อ10 ท่านอยากให้ใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ทักษิณ ชินวัตร 24%

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 19%

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 10%

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 8%

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 6%

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 6%

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ 4%

ชวน หลีกภัย 3%

สุเทพ เทือกสุบรรณ 2%

อื่นๆ 19%

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon