“บิ๊กแดง”เข้าทำงานบก.ทบ.วันแรก -ทภ.1 ส่งมอบตำแหน่ง บิ๊กบี้ ลั่น ปกป้องสถาบันฯด้วยชีวิต

“บิ๊กแดง” ถือฤกษ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำบก.ทบ. ก่อนเข้าทำงานในตำแหน่งผบ.ทบ. วันแรก ขณะที่ทภ.1 “บิ๊กบี้”ส่งมอบหน้าที่ ลั่น ปกป้องสถาบันฯด้วยชีวิต

เมื่อเวลา 07.09 น. วันที่ 1 ต.ค.ที่กองบัญชากการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกได้สักการะศาลพระชัยมงคลภูมิ จากนั้นวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าหอประชุมกิตติขจร หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่

ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 ได้จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 1ระหว่าง พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) กับพล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 นับเป็นแม่ทัพภาคที่1คนที่ 52 นับตั้งแต่สถาปนากองทัพภาคที่หนึ่ง พล.ท.ณรงค์พันธ์ กราวน้อมรับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณซึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งเป็นหน่วยทหารที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดตั้ง และเป็นที่ พระมหากษัตริย์ไว้วางพระราชหฤทัย เป็นหน่วยทหารในการปกป้องรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นหน่วยที่ได้รับการยอมรับศรัทธา เชื่อถือจากประชาชนโดยตนจะยึดแนวทางของผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการทหารบก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และเป็นหน่วย ที่รักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติตลอดไป

พล.ท.ณรงค์พันธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุด แก่ตนและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่งตนขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ

พร้อมจะยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมที่จะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคงปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติตลอดไป

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่หนึ่งมีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติการป้องกันประเทศอธิปไตยตามแนวชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศอีกทั้งการบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 26 จังหวัดภาคกลางรวมทั้งภารกิจถวายความจงรักภักดีและถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงค์ตลอดจนการประสานงานกับส่วนราชการอื่นในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆโดยมีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วยกองทัพภาคที่ 1,กองทัพน้อยที่1,กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ,กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์,กองพลทหารราบที่ 9,กองพลทหารราบที่ 11 กองพลพัฒนาที่ 1 เป็นต้น

จากการที่กองทัพภาคที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบในภาคกลางของประเทศ อีกทั้งมีความรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าและแนวทางแก้ไข-กัมพูชานับเป็นภารกิจอันสำคัญแต่อย่างไรก็ตามกำลังพลทุกคนของกองทัพภาคที่ 1มีความตระหนักร่วมกันเสมอว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นกองทัพของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งแห่งรัฐที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกสถานการณ์โดยเป็นแกนนำในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศอีกทั้งยึดมั่นและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้น้ำโขงลดเร็ว ชป.เริ่มกักน้ำรับมือแล้ง ช่วยพื้นที่เกษตร หวั่นขาดน้ำ
บทความถัดไปรถ6ล้อบรรทุกน้ำมันของเมียนมา ชนแบร์ริเออร์ตกลงเหว ไฟลุกไหม้วอดทั้งคัน