“บิ๊กตู่” นำครม. ตรวจราชการ “พะเยา-เชียงราย” ดูตลาดประชารัฐ-พบปะชาวบ้าน

“บิ๊กตู่” นำครม. ตรวจราชการ “พะเยา-เชียงราย” มอบสมุดที่ดินทำกิน และสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 นี้

สำหรับภารกิจสำคัญในการตรวจราชการในจังหวัดพะเยา นายกรัฐมนตรีจะได้ร่วมพบปะกับประชาชนและหน่วยงานราชการท้องถิ่น พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญทั้งการบริหารจัดการน้ำและการจัดการที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริมตลาดชุมชนในรูปแบบตลาดประชารัฐและการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งการขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฮอมฮัก จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อย่างครบวงจรต่อเนื่องด้วย ส่วนการตรวจราชการจังหวัดเชียงรายนั้น จะเน้นย้ำการบริหารจัดการที่ดิน การส่งเสริมนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขด้วย

โดยมีกำหนดการ ดังนี้ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย และเดินทางต่อไปยังจ.พะเยา เมื่อเดินทางถึงจ.พะเยาในเวลา 09.05 น. นายกรัฐมนตรีเข้าสักการะพระพุทธรูปพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ และสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองพะเยา โดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ราษฎร และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ และศูนย์ฮอมฮักเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเรื้อรัง ด้วย หลังจากเวลา 11.35 น. โดยประมาณ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายพับได้ ภายใต้โครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน และปล่อยพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาบึก และปลาน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา

Advertisement

จากนั้นช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังจ.เชียงราย โดยจะพบปะประชาชน ณ หมู่บ้านเมืองรวง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ป่าสงวนแห่งชาติห้วยสัก) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่/ป่าแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออกตอนใต้) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยบ่อส้มและป่าดอยโป่งนก) และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง) และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ให้แก่ประธานป่าชุมชน 4 จังหวัด (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมพัฒนาของหมู่บ้านเมืองรวง และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ชุมชน พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาพื้นเมืองสู่ลำคลองด้วย หลังจากนั้นเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์รังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโครงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ก่อนจะเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ก่อนการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระแก้ว หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมแสนหวี หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อนจะเดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ในเวลา 15.00 น.

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image