บทนำมติชน : ผลจากโพลนิด้า

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “อนาคตทางการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” พบว่า ประเด็นเกี่ยวกับ พล.อ. ประยุทธ์ควรทำงานการเมืองต่อหรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.71 ระบุว่า ไม่ควร เพราะอยู่มานานแต่การบริหารงานต่างๆ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชน บ้านเมืองขาดความเป็นประชาธิปไตย มีการเอื้ออำนวยให้กับราชการด้วยกันเอง บางส่วนระบุว่า อยากเห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ พัฒนาบ้านเมืองบ้าง ร้อยละ 48.73 ระบุว่า ควรทำงานการเมืองต่อ เพราะการบริหารงานดี บ้านเมืองสงบสุข

เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ควรทำอย่างไรหากจะทำงานการเมืองต่อ ร้อยละ 59.22 ระบุว่า เข้าสังกัดพรรคการเมืองและอยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 31.08 ระบุว่า เป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ร้อยละ 9.06 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ไม่ควรกลับมาเล่นการเมืองอีกเลย ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ว่าจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ ร้อยละ 63.51 ระบุว่า คิดว่าจะกลับมา ร้อยละ 35.77 ระบุว่า คิดว่าจะไม่กลับมา และเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งในปีหน้า ร้อยละ 51.74 ระบุว่า ไม่สนับสนุน เพราะผลงานไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ร้อยละ 47.54 ระบุว่า สนับสนุน เพราะชอบแนวทางการทำงาน ฯลฯ

นับเป็นผลสำรวจที่น่าสนใจ เพราะปกติกลุ่มตัวอย่างของนิด้าโพล มักตอบแบบสอบถามในทางเป็นบวกกับนายกรัฐมนตรี ข้อควรคิดจากโพลนี้ก็คือ ความนิยมในตัวนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนไปมาก ด้วยเหตุผลที่ประมวลจากโพลได้ว่ามีปัญหาการบริหารงาน ปัญหาประชาธิปไตย ความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชาติ ดังนั้นหาก พล.อ.ประยุทธ์จะไปต่อในทางการเมือง การพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบด้านเป็นเรื่องจำเป็นและจริงจัง การที่รัฐบาลนี้ทำงานมาถึง 4 ปีเศษ ทำให้สังคมและประชาชนได้ข้อสรุปและสามารถประเมินได้ การเลือกตั้งครั้งนี้ จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างมาก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก้างตำคอ : นายเสียม
บทความถัดไปอินฟราฟัน : ไฮสปีดเชียงใหม่นะเจ้า! : นายขันตี