‘ดอน’ รอด!! มติเสียงข้างมากศาลรธน.ชี้ไม่ผิด ปมถือครองหุ้น

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ศาลรัฐธรรมนูญได้ลงมติด้วยเสียงข้างมาก หลังจาก กกต.ลงมติเห็นว่าการถือครองหุ้นของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติ ไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธาน ป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170

โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า นายดอน ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5 ) ประกอบมาตรา 187 เนื่องจากเห็นว่าคู่สมรสได้มีการโอนหุ้นให้กับบุคคลอื่น โดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในเวลา 30 วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว ทำให้เหลือหุ้นที่ถือครองไม่เกินร้อยละ 5 จึงไม่เป็นเหตุให้การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายดอนต้องสิ้นสุดลง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ศาลกีฬาโลกตัดสิน ‘โคนักบาเยฟ’ ลงชิงประธาน ‘ไอบ้า’ ได้
บทความถัดไปชาวไร่มัน เร่งรัฐแก้โรคใบด่างระบาด ‘สนธิรัตน์’ ยันอีก14วันคืบหน้า