เลขา ป.ป.ช.ลั่น เกณฑ์ยื่นทรัพย์สินใหม่ ป้องกันโกง นักการเมืองใช้ช่องว่าง

เลขา ป.ป.ช.ลั่น เกณฑ์ยื่นทรัพย์สินใหม่ ป้องกันโกง นักการเมืองใช้ช่องว่าง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่วัดภคินีนาถ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กล่าวถึงประกาศ ป.ป.ช.กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.ซึ่งรวมสามี-ภริยา นอกสมรสด้วยว่า แม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ถ้าพบพฤติการณ์อยู่กินกันฉันสามีภริยา จะถือว่าเป็นคนที่ถูกกำหนดในประกาศ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และแม้บางคนที่หย่ากันไปแล้ว ก็ต้องยื่นด้วย เพราะกฎหมายเดิมกำหนดให้คู่สมรสต้องยื่นเท่านั้น เป็นเหตุให้พบว่า มีการหลีกเลี่ยงด้วยการหย่า แต่อยู่บ้านเดียวกัน ทั้งนี้ สามี-ภริยา นอกสมรสที่ต้องยื่น ต้องมีพฤติการณ์ที่แสดงออกต่อคนทั่วไปอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ โดยจะดูพฤติการณ์เป็นหลัก

นายวรวิทย์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์นี้เพื่อป้องกันและอุตช่องว่างการทุจริต เพื่อความโปร่งใส เพราะกฎหมายเดิมมีช่องว่างให้นักการเมืองหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมา ป.ป.ช.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้ 30 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากนั้นจะมีเวลาอีก 60 วัน ในการยื่น รวมเป็น 90 วัน โดย ป.ป.ช.จะแจ้งวันสุดท้าย ที่ต้องยื่นให้ทราบอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ จะมีพระราชกฤษฎีกา กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้บังคับบัญชาด้วย

บทความก่อนหน้านี้พบรอยร้าวสะพานข้ามโขง 3 ทางหลวงชงงบพิเศษ 35 ล้านซ่อม
บทความถัดไปองค์การอนามัยโลกรับรอง ‘ยาเอดส์’ อภ. รายแรก!