การ์ตูนอรุณ : มีชัย ไขก๊อก ประจำวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561