สนช.ฉลุยผ่านกม.แจกเบี้ยประชุมศาล 12 หน่วย คาด5ปีแรกใช้งบแตะ 1.1 พันล้าน

มติเอกฉันท์! สนช.ฉลุยกม.แจกเบี้ยประชุมศาล ปีละ 207 ล้าน เพื่ออำนวยความยุติธรรม

วันนี้ (22 พ.ย.) ที่รัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิญชัย ประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีมติในวาระสามผ่านร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯเสนอ ด้วยคะแนน 145 ต่อ 0 งดออกเสียง 6 โดยที่กมธ.ไม่มีการสงวนความเห็น สมาชิกสนช.ไม่มีการเสนอคำแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข และลุกขึ้นอภิปรายเลยแม้แต่รายเดียว โดยยังคงสาระคัญคือ ให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมของข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ พร้อมกำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรับรอง ระเบียบคณะบริหารราชการศาลยุติธรรมว่า ด้วยเบี้ยประชุมในการประชุมใหญ่ และการประชุมแผนกคดีอาญาในศาลฎีกาและศาลชั้นอุทธรณ์ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ออกครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2560 และแก้ไขเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ให้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะออกระเบียบตามร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับงบประมาณการรายจ่ายเบี้ยประชุม ประกอบด้วย ประธานได้รับเบี้ยประชุม 10,000 บาท องค์ประชุมคนละ 8,000 บาท เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคนละ 6,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมคนละ 6,000 บาท ใน 12 หน่วยงานศาลคือ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ และศาลอุทธรณ์ภาค 1-9 ที่จะประชุมเดือนละ 2 ครั้ง รวมปีละ 24 ครั้ง ประมาณการรายจ่ายราย 12 ศาลต่อปีอยู่ที่ 207,360,000 บาท คาดว่า 5 ปีแรกต้องใช้งบประมาณแตะ 1,100 ล้านบาท โดยให้เหตุว่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาให้มีความรอบคอบยิ่งขึ้น จึงเป็นหลักประกันแก่ประชาชนว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจะมีการพิพากษาเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แกประชาชนอย่างละเอียด รอบคอบ และเที่ยงธรรม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon