‘โฆษก’ ปชป. โต้เปล่าก๊อบสโลแกนใคร ไล่อ่านกูเกิล-เว็บพรรค ถาม ภท.ใครลอกใครกันแน่

ปชป. โต้ “ภูมิใจไทย” ไล่ เข้า “กูเกิ้ล-เว็บพรรค” ดูข้อบังคับและข่าว ยัน “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เป็นข้อบังคับพรรคตั้งแต่ปี 2489 ขุดไทม์ไลน์ “มาร์ค” พูดจนเป็นข่าวตั้งแต่ปี 57-61 จี้ ถอดนโยบายออกด่วน ย้อนถาม ใครลอกใครกันแน่

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม นายธนา ชีวรวินิจ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.) กล่าวอ้างว่าพรรคปชป. ลอกเลียนสโลแกน “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” นั้น ว่า ขอชี้แจงว่า พรรคปชป.ให้ความสำคัญและชูนโยบายกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคฯ 6 เมษายน 2489 ก่อนที่จะมีกฎหมายท้องถิ่น โดยพรรคปชป.ได้ตราไว้ในอุดมการณ์พรรคปชป. 6 เมษายน 2489 ข้อที่ 4โดยมีข้อความว่า “พรรคฯจะกระจายอำนาจการดำเนินการในท้องถิ่นให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ เนื่องจากความใกล้ชิดขององค์กรในท้องถิ่นมีมากกว่าส่วนกลาง” นอกจากนั้น ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 1 ก็ได้มีการจัดทำ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ทำให้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ที่ คือ “องค์การบริหารส่วนตำบล” หรือ อบต. ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

นายธนา กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 รัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า ได้วางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการบริหารประเทศ ภายใต้นโยบายที่แถลงควบคู่ไปกับการแก้ไขความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของรายได้ การพัฒนาธรรมาภิบาล โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโนยายด้านประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน (ข้อ8)

“นายอภิสิทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ มาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี อาทิ วันที่ 7 มกราคม 2557 นายอภิสิทธิ์ พูดบนเวทีแถลงข่าวเปิดพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ โดยเสนอ 7 เรื่องในพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งข้อที่ 3. ระบุว่า การปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำนาจ และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 นายอภิสิทธิ์ และผม เข้าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่า ไม่ควรลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน รวมถึงวันที่ 6 เมษายน 2558 กล่าวในงานโอกาสครบรอบ 69 ปี ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ “รัฐธรรมนูญ ต้องแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยกระบวนการ “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจและบทบาทของประชาชน” โฆษก ปชป. กล่าว

นายธนา กล่าวต่อว่า จนกระทั่งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายอภิสิทธิ์ ทำหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ ถึง นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 10 ข้อ โดย ข้อที่ 3 ระบุว่า 3. การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักประกันว่า อปท. ต้องได้รับการกระจายอำนาจไม่น้อยกว่าบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี 2550 และผลักดันให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยเฉพาะระดับจังหวัดให้มีผู้บริหารจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งควบคู่กับกลไกการตรวจสอบ และในปีนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายอภิสิทธิ์ แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่า “ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ สร้างใหม่ สังคมไทย ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน”

นายธนา กล่าวว่า ทั้งหมดที่ยกมาเป็นเพียงบางส่วน ที่มีความชัดเจนว่าพรรคปชป. และนายอภิสิทธิ์ มีแนวนโยบาย “ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เพื่อจะนำไปสู่การที่ประชาชนสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับท้องถิ่นตัวเองมากขึ้น แทนการพึ่งพิงอาศัยอำนาจรัฐ และหลังจากนั้นพรรคฯ ได้ทำการเพิ่มเติมแก้ไขข้อบังคับพรรคฯ ในการประชุมคณะกรรมการ พรรคเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 และปัจจุบันข้อบังคับพรรคดังกล่าวก็ได้มีผลบังคับตามกฎหมาย ในข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ 2561 หมวด การเมืองการบริหาร ระบุชัดเจนว่า ปรับโครงสร้างการเมืองการปกครองโดยยึดหลัก “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” กระจายอำนาจโดยนำระบบจังหวัดจัดการตนเองที่ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดมาจากการเลือกตั้งมาใช้ และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเพิ่มขึ้นภายใต้หลักธรรมาภิบาล

“ดังนั้นหลังจากที่ได้แถลงข้อเท็จจริงไปแล้ว ขอให้พรรคภูมิใจไทย ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงสโลแกนของพรรคดังกล่าวเสีย เพราะคำว่า “ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพรรคปชป.”ที่ได้ประกาศมานานแล้ว และได้มีการจดทะเบียนในข้อบังคับของพรรคเรียบร้อยแล้วด้วย ถ้าไม่เชื่อไปเปิดเว็บไซต์พรรคดู หรือ ไปเปิดกูเกิ้ลอ่านข่าวย้อนหลังตามที่ผมบอกไปก็ได้” นายธนา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มใหญ่เกาหลีอ้างหมอแผนโบราณเปิดคลินิกรักษาโรคร้าย จุดไฟบนตัว คนไข้ต่างชาติ ตร.ไทยซิวแล้ว
บทความถัดไปชง’บิ๊กตู่’เคาะพีดีพีใหม่7ม.ค.นี้ พึ่งก๊าซพุ่ง53%-ผลิตไฟฟ้าขยะถึง900เมก