ป.ป.ช.ชมปลัดสธ.ห้ามติดป้ายรับ-อาหารไม่แพง-ไม่ต้องมีของฝาก แนะเอาเป็นตัวอย่าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายโสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้กำหนดหลักการต้อนรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยได้วางแนวปฏิบัติให้แก่หน่วยราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เน้นความประหยัดและไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน ได้แก่ ห้ามมีแผ่นป้ายรูป รมว.สาธารณสุขและรูปผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งภายนอกและภายในสถานที่ทำงานรวมทั้งห้องประชุม, หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับ และประหยัด, การจัดแสดงนิทรรศการขอให้สมเหตุสมผล หากแสดงเพียงวันเดียว ไม่ควรประดับและตกแต่งมากเกินความจำเป็น, อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจำท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสม และไม่จำเป็นต้องมีของฝากหรือของที่ระลึก เพราะของฝากและของที่ระลึกที่ดีที่สุดคือ ความสามัคคีพลังและความมุ่งมั่น ที่จะนำองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือขอความร่วมมืออธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำหนังสือถึงปลัดสธ. เพื่อขอชื่นชมในหลักการต้อนรับดังกล่าว โดยเห็นว่า มีความสอดคล้องกับแนวทางตามเจตนารมณ์ของการกำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป.ป.ช.กำหนดตามมาตรา 103 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดค่านิยมทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ช.ขอชื่นชมและขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในหนังสือจุลสารสุจริตของสำนักงานป.ป.ช. เพื่อขยายแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้กว้างขวางต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แม่จ่านิว’ น้ำตานอง นอนห้องขัง ‘จนท.ระดับบิ๊ก’ ค้านประกัน ยกเหตุ’คดีสำคัญ-โทษสูง-หวั่นหนี-กันยุ่งพยาน’
บทความถัดไปฟอร์ดเบียดจยย. มุดล้อรถปอ. ทับหัว”ชายหญิง”ดับสยอง!