‘ชินวรณ์’ ยกนครศรีธรรมราชเมืองหลวงพรรค ชูนโยบาย 3 ระดับพัฒนาใต้ ทุกคะแนนมีค่า ต้องกา ปชป.

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า ว่าที่ผู้สมัครพรรค ปชป.ทั้ง 8 เขต ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 2 นายวิทยา แก้วภราดัย เขตเลือกตั้งที่ 3 นายเทพไท เสนพงศ์ เขตเลือกตั้งที่ 4 นายประกอบ รัตนพันธ์ เขตเลือกตั้งที่ 5 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เขตเลือกตั้งที่ 6 นายชัยชนะ เดชเดโช เขตเลือกตั้งที่ 7 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ และเขตเลือกตั้งที่ 8 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ได้มีการคุยเป็นเบื้องต้นแล้วว่าจะรณรงค์หาเสียงโดยยึดนโยบายทั้ง 3 ระดับ คือ เราจะยึดนโยบายของพรรคที่มีความชัดเจน เพราะนครศรีธรรมราชเป็นเมืองหลวงของ ปชป. ประการที่ 2 นโยบายภาคที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องที่จะให้ภาคใต้เป็นแหลมทอง และประการที่ 3 จะทำให้ภาคใต้เป็นจุดสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

“สำหรับนครศรีธรรมราชจะต่อยอดจากผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างการพัฒนาสนามบินเพื่อรองรับการเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ รวมถึงการตั้งคลังศูนย์กระจายสินค้าทางอากาศด้วย ขณะที่การคมนาคมทางรางรถไฟซึ่งเรามีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ที่ อ.ทุ่งสง และชุมทางเขาชุมทอง ที่ อ.ร่อนพิบูลย์ โดยจะตั้งศูนย์กลางคมนาคมทางรางอยู่ที่ อ.นาบอน ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางทางรางที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ นอกจากนั้นก็จะเชื่อมต่อไปสู่ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งตะวันตกที่จะแบ่งเป็น 4 ช่องทางจราจร และกำลังเชื่อมต่อจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ไป อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งจะเป็นท่าเรือฝั่งตะวันตก ในอนาคตเราจะเชื่อมต่อไปยัง อ.ปากพนัง หรือสิชล ซึ่งเป็นท่าเรือฝั่งตะวันออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนที่พวกเราผลักดันมาโดยตลอด ตั้งแต่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะมีการตัดถนน 4 ช่องจราจร จากจังหวัดท่องเที่ยงฝั่งอันดามัน จากภูเก็ต กระบี่ พังงา ผ่านมาทาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ทะลุออกที่ บ้านนาโพธิ์ อ.ทุ่งสง นี่คือจุดที่พวกเราจะต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น” นายชินวรณ์กล่าว

นายชินวรณ์กล่าวต่อว่า ด้านเศรษฐกิจ เราเป็นศูนย์กลางทางด้านยางพารา เรามีตลาดกลางยางพารา เรามีการยางแห่งประเทศไทย พวกเราจะร่วมมือกับทางจังหวัดในการผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งทำมาหากิน และต่อยอดที่ทางจังหวัดมีนโยบายในเรื่องของเมืองสองธรรม คือ มรดกโลกและธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม

“ถ้าเรามีนิคมอุตสาหกรรม เราก็จะมีแหล่งทำมาหากิน เป็นธรรมที่สามขึ้นมา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในส่วนนี้ อดีต ส.ส.วิทยา แก้วภราดัย ได้ผลักดันงบประมาณในการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขยายเป็น รพ.ชุมชน เพื่อรองรับประชาชนในยามเจ็บป่วย ช่วงที่ผมเป็น รมว.ศธ. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เราไม่ได้จัดที่นครเท่านั้น แต่เราจัดงบเผื่อไปทางภาคใต้ตอนล่าง ที่ ม.นราธิวาสราชนครินทร์ด้วย ส่วน มอ.เราได้จัดตั้งเงินกู้ตรงให้กับ รพ.สงขลานครินทร์” นายชินวรณ์กล่าว

ต่อข้อถามในการแข่งขันการเลือกตั้งทุกครั้ง มีการถามหาผลงานของ ส.ส.ปชป.ในนครศรีธรรมราชยังไม่มีอะไรโดดเด่นว่า สิ่งที่เราชาว ปชป.ได้ทำงานกันมาเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน สามารถที่จะเปรียบเทียบทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความต่อเนื่องในการพัฒนา ที่ ปชป.เข้ามาขับเคลื่อนในการพัฒนา วันนี้ก็ได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ซึ่งแน่นอน ปัญหาและความต้องการจะไม่สิ้นสุด ซึ่งทาง ปชป.ก็ได้มีโครงการรองรับเอาไว้แล้ว

เมื่อถามว่า การหาเสียงในครั้งนี้มีความหนักใจมากน้อยเพียงใด นายชินวรณ์กล่าวว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ กฎหมายรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้แต่ละพรรคก็หวังที่จะมาแบ่งคะแนน เสียงจากนครศรีธรรมราช ซึ่งเรามีผู้มีสิทธิใช้เสียงถึง 1,100,000 คน นครศรีธรรมราชมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งที่แล้ว 70% ประมาณเกือบ 8 แสนคน จะทำให้ทุกพรรคตั้งความหวังว่า สามารถมาขอคะแนนจากพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ แต่ผมยืนยันว่าพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเป็นคนที่ตื่นตัวและมีความเข้าใจทางการเมือง วันนี้เมื่อทุกคะแนนมีค่า 3 ค่า คือ 1) เลือกผู้แทนในเขตของตนเอง 2) เลือกผู้แทนบัญชีรายชื่อ 3) ได้ผู้เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ผมคิดว่าพี่น้องประชาชนตัดสินใจได้ว่าจะไม่ทิ้งคะแนนให้สูญเปล่าไปกับพรรคบางพรรคที่มาลงแล้วไม่รู้บัญชีรายชื่อเป็นใครไม่เคยรู้จัก แต่ถ้าเลือกพวกเรา พี่น้องประชาชนก็รู้จักกันดีอยู่แล้ว หากได้คะแนนมากขึ้นก็ไปสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหลักที่สำคัญของบ้านเมืองในขณะนี้ และถ้าเรามีคะแนนจากพี่น้องประชาชนมาก ก็จะไปได้บัญชีรายชื่อของพรรคด้วย ซึ่งจะเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรู้จัก ไม่ว่าจะเป็นท่านชวน หลีกภัย ท่านบัญญัติ บรรทัดฐาน ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นต้น ซึ่งหากว่าไปเลือกพรรคอื่น ไม่รู้พาไปให้ใคร วันนี้ทุกคะแนนมีค่า ต้องกา ปชป.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ในฐานะคนสงขลา ‘นานา-ดีเจบอย’ โพสต์ไอจีประณามเหตุระเบิดนางเงือกทอง
บทความถัดไป‘มัสก์’ ขอศาลยุติคดีหมิ่นนักดำน้ำช่วยหมูป่า ชี้แค่เรื่องทะเลาะไร้สาระในโลกออนไลน์