คนตามข่าว : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ปธ.บอร์ดแข่งขัน-ทลายผูกขาด

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ และคณบดีคณะเศรษฐ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้รับเลือกจากคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้าหรือบอร์ดแข่งขัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคนใหม่ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ขั้นตอนนับจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อลงนามแต่งตั้งต่อไป

ศ.ดร.สกนธ์ จบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Syracuse University, USA.และ Ph.D. สาขา Social Science Syracuse University, USA.

ประธานกรรมการการสัมมนาและเผยแพร่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2531-กุมภาพันธ์ 2537

ประธานกรรมการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2537-ธันวาคม 2538 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนาคม 2540-กันยายน 2545

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มิถุนายน 2547-มีนาคม 2549

รองคณบดีฝ่ายวาง แผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมษายน 2549-มีนาคม 2557

พฤษภาคม 2557 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ธันวา 2560 ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นั่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ต่อมาลาออก และสมัครเข้าเป็นกรรมการบอร์ดการแข่งขันทางการค้าแทนสุธรรม อยู่ในธรรม ที่ลาออก

สอบผ่านกระบวนการสรรหา และ ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งเป็นกรรมการตาม
การเสนอของเจ้ากระทรวงพาณิชย์

ปลายปีที่ผ่านมาได้รับเลือกนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดแข่งขัน ยอมรับเห็นปัญหาการเอาเปรียบ ความไม่เป็นธรรมทางการค้า มีการผูกขาดในรูปแบบต่างๆ ของผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่การตรวจสอบอำนาจเหนือตลาด หรือการผูกขาดทางธุรกิจในปัจจุบันทำได้ยากขึ้น เนื่องจากรูปแบบและเทคโนโลยีทางการค้าในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก

บทความก่อนหน้านี้มท.1สั่งรับมือโซนร้อน ‘ปาบึก’ เน้นระบบไฟฟ้า-ระบายน้ำ มั่นใจ ระบบเตือนภัยไร้ปัญหา (คลิป)
บทความถัดไปขึ้นป้ายปรับ 3 ล้านห้ามทะเลาะวิวาท วัยรุ่นถึงกับสงบ ไม่กล้าตีกันในงานวัด!