‘อิทธิพร’ ปลุกใจผอ.กกต.จังหวัด จัดเลือกตั้งด้วยความกล้าหาญ-ซื่อสัตย์

“อิทธิพร” ปลุกใจ ผอ.กกต.จังหวัด จัดเลือกตั้งด้วยความกล้าหาญ-ซื่อสัตย์ เน้นสร้างพันธมิตร-สร้างทีมเวิร์ก ปราบทุจริตให้เกิดความสำเร็จ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 ให้กับ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ว่า กกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ที่ผ่านมาในการจัดการเลือกตั้งพบปัญหาอุปสรรคของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งยังมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานขาดตกบกพร่อง กกต.จึงจำเป็นต้องจัดฝึกอบรมกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ รวมถึงวิทยากรและเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าด้วย ทั้งนี้ ผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมย่อมเป็นที่ยอมรับของประชาชน

นายอิทธิพรกล่าวต่อว่า ระหว่างการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ขอให้ ผอ.กกต.จังหวัดทำความเข้าใจกับกฎหมายและระเบียบทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดยก่อนปิดทำการปีใหม่ กกต.ได้จัดทำระเบียบแล้วเสร็จ จำนวน 11 ฉบับ ขอให้ใช้เวลาอ่านอย่างละเอียดและทำความเข้าใจให้มากที่สุด เพราะหลังจากนี้ยังจะมีระเบียบออกตามมาอีกอย่างน้อย 10 ฉบับ นอกจากนี้ขอให้ ผอ.กกต.จังหวัดทำความรู้จักกับหุ้นส่วนที่เป็นส่วนราชการและพันธมิตรประชาชนต่างๆ รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้ง สร้างทีมเวิร์กให้เหนียวแน่น มีงานการข่าวเชิงรุก เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งเกิดผลสำเร็จ โดยงานในด้านสืบสวนไต่สวนนั้น กฎหมายให้อำนาจ กกต.ไต่สวนสืบสวนสอบสวน คุ้มครองพยานและกันบุคคลไว้เป็นพยาน รวมถึงให้สินบนรางวัลกับผู้ให้เบาะแส

“ขอให้ ผอ.กกต.จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง เพื่อลดความสับสน โดยเฉพาะการกาบัตรซึ่งต้องกาเพียงหมายเลขเดียว การกาหนึ่งครั้งมีผลเลือก ส.ส.เขต นำคะแนนมานับเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และผลคะแนนยังส่งผลถึงผู้ที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นนายกฯด้วย ในการปฏิบัติงานขอให้ใช้ความกล้าหาญและซื่อสัตย์ แม้มนุษย์เราอาจมีความกลัวอยู่บ้าง แต่ต้องขจัดความกลัวเพื่อให้เกิดความกล้าหาญ หน้าที่ของเรา ทำให้เราต้องมีความกล้าหาญ นอกจากนี้ความซื่อสัตย์เที่ยงธรรมไม่เข้าข้างใคร ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงยึดมั่นในหลักนิติธรรม จะเป็นเข็มนำทางให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง” ประธาน กกต.กล่าว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมามักพบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานประจำหน่วยบกพร่อง ซึ่งเกิดจากการขาดทักษะและความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและวิธีปฏิบัติต่างๆ กกต.ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฉบับปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การจัดการเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคู่มือการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน และเพื่อสร้างวิทยากรสำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ส.ส.ได้ถูกต้องตามกฎหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon