09:00 INDEX ทำไม ต้อง “ประวิตร วงษ์สุวรรณ” ทำไม ไม่ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

ทั้งๆที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าในฐานะนายกรัฐมนตรี ไม่ ว่าในฐานะหัวหน้าคสช. ล้วนปล่อย”หมัดเด็ด”ย้อนกลับ นายทักษิณ ด้วยความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง

แต่น้อยครั้งยิ่งที่ นายทักษิณ ชินวัตร จะตอบโต้

ตรงกันข้าม หากเมื่อใดที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ขยับเข้าไปในพื้นที่เดียวกันนี้ การตอบโต้ผ่าน”ทวิตเตอร์” จาก นายทัก ษิณ ชินวัตร จะเกิดตามมาอย่างเฉียบพลัน

ไม่ว่าเมื่อเกิดกรณี “ป้อมเกาะโต๊ะ”ขอตำแหน่ง ไม่ว่าเมื่อเกิด กรณี “ยุติธรรมแบบป้อม ป้อม”

ผลก็คือ กลายเป็นข่าวพาดหัว กลายเป็นประเด็น

ทำไมจึงไม่สนใจตอบโต้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำไมกระสุนมักจะตกต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มากกว่า

คำตอบ 1 อาจเป็นเพราะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการของ นายทักษิณ ชินวัตร ในห้วงที่ดำรงตำ แหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

โดยเฉพาะเมื่อได้ดำรงตำแหน่งเป็น “ผบ.ทบ.”

คำตอบ 1 อาจเป็นเพราะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มีเรื่อง ราวในลักษณะ “ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์” ไม่ว่าจะใน “อะโลฮา ฮา วาย” ไม่ว่าจะใน”นาฬิกา ยืมเพื่อน”

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จึงเป็นห่วงโซ่ที่”อ่อนเปราะ”มากที่สุดในคสช.

คำตอบ 1 อาจเพราะบทบาทและความหมาย

แม้จะมิได้เป็นหัวหน้าคสช. แม้จะมิได้เป็นหัวหน้ารัฐบาล หากเสมอเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงกลาโหม

แต่ก็รับรู้กันว่านี่คือ “ตัวจริง” นี่คือ “ผู้จัดการ”รัฐบาลอันทรงความหมายยิ่ง
จึงจำเป็นต้องกระหน่ำเข้า”ตัวจริง” มิใช่ตัวหลอก

เชื่อได้เลยว่า ยิ่งใกล้กับ”เลือกตั้ง”มากเพียงใด การกระหน่ำเข้าใส่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะยิ่งหนักหน่วงและถี่ยิบมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ

หนักหน่วงยิ่งกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แน่นอน
เพราะรู้อยู่ว่า เบื้องหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเงาของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ทะมื่นอยู่

จำเป็นต้องชกไปยังคนมี”อำนาจ”อย่างแท้จริง

บทความก่อนหน้านี้9 มกราคม วันเกิด ‘มติชน’ ย้อนอ่าน ทะลุอนาคต 4 ทศวรรษ กับ นักคิด นักเขียน นักวิชาการ
บทความถัดไปปลัดอุตฯเผยอีเอฟซีคืบ ชง”อุตตม”พิจารณาดันไทยเบอร์1ผลไม้โลก