ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

วันนี้ (7 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 12 ธ.ค. 2561 ระบุว่าตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติและคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ลงวันที่ 6 ธ.ค. 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ จํานวน 7 คน นั้น

บัดนี้ พรรคไทยรักษาชาติได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี นายกมล วิจิตรโสภาพันธ์ ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ ตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ พ.ศ. 2561 ข้อ 31 วรรคหนึ่ง (2) และข้อ 30 นายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน 6 คนประกอบด้วย

1. นายวีรภัทร พาสุนันท์ รองหัวหน้าพรรค
2. นางธัญญ์รวี สุจิโรจน์ธนกุล เลขาธิการพรรค
3. นายพีรพงศ์ พาสุนันท์ รองเลขาธิการพรรค
4. นางสาวสุรภา ยุวนบุณย์ เหรัญญิกพรรค
5. นายศิรเมศร์ เสถียรุจิกานนท์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
6. นางสาวจิรัตธิติกาล คุ้มเสือ โฆษกพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
พันตํารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายทะเบียนพรรคการเมือง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แฟนผีเฮ! ‘เอร์เรร่า’ ใกล้ต่อสัญญาสับขาวิ่งคุมแดนกลางกับ ‘ปีศาจแดง’
บทความถัดไป‘เฟดคัพไทย’ พ่าย ‘อินเดีย’ หวุดหวิด 1-2 คู่ ต้องเพลย์ออฟเพื่ออยู่กลุ่ม 1 ต่อ