กทม. อนุมัติแผนประชาสัมพันธ์หนุนเลือกตั้ง ส.ส.

กทม. อนุมัติแผนประชาสัมพันธ์หนุนเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม. เปิดเผยว่า ล่าสุดได้อนุมัติแผนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่หลักการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด โดย ได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการ การทำข่าวและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้สื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่ ออกเป็น 5 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ดำเนินการก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มต้นการประชาสัมพันธ์ด้วยการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ การเปิดพื้นที่ข่าวเลือกตั้ง การเผยแพร่ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวนเขตเลือกตั้งการแบ่งเขตเลือกตั้ง การสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น

ระยะที่ 2 ดำเนินการตั้งแต่หลังวันสุดท้ายของการสมัครรับเลือกตั้งถึงวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 9-26 กุมภาพันธ์ โดยนำเสนอสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง ความสำคัญของการเลือกตั้ง วิธีการหรือขั้นตอนการเลือกตั้ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง การลงประกาศกำหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ข้อกฎหมายและข้อพึ่งปฏิบัติที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรรู้ และให้ความร่วมมือปฎิบัติการแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานนำไปเผยแพร่สู่ประชาชน

 

นพ.พิชญา กล่าวอีกว่า ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์-23 มีนาคม ดำเนินกิจกรรม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในส่วนกลางที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและ 6 กลุ่มเขต รวมถึงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งร้าน ส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน การรับคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งการย้ำเตือนข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ระยะที่ 4 ในวันที่ 24 มีนาคม เชิญชวนและทำความเข้าใจการรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อกระตุ้นให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ผ่านทุกช่องทางสื่อ และระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม- 24 พฤษภาคม รายงานสรุปผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการและผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

“โดยเฉพาะการย้ำเตือนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง หลังวันเลือกตั้ง การคัดค้านการเลือกตั้งหน้าที่ของสมาชิกผู้แทนราษฎรที่มีความสำคัญต่อกรุงเทพมหานคร การขอบคุณผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้ง 5 ระยะดังกล่าว จะเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางสื่อ รวมถึงความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายอื่นๆที่เหมาะสมต่อไป” นพ.พิชญา กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้วอลเลย์บอลไทยตั้งครบ60ปี – ดันสุดตัวตบสาวล่าตั๋วอลป.
บทความถัดไป“เครก ฟอสเตอร์” อดีตกัปตันทีมชาติออสซี่ ยินดีไทยปล่อยตัว “ฮาคีม”