มติกกต.สั่งยุบ ทษช. ชงศาลรธน.วินิจฉัย เข้าข่ายขัด ม.92 พ.ร.ป.พรรคการเมือง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อพิจารณากรณีการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติ ที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา 92 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นว่าเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม กกต. มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรค ทษช.หลังพิจารณาคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคดังกล่าวเข้าข่าย ผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92 (2)กระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือไม่โดยที่ประชุมกกต.เห็นว่า ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค รวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกฯ ซึ่งพรรค ทษช. ยื่นต่อกกต.ถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พรรค ทษช.กระทำการดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรค และขณะนี้ได้ให้ สำนักงานฯยกร่างคำร้อง เพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันเดียวกันนี้

มีรายงานว่า เมื่อเวลา 16.00 น.กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติมีการหารือด่วน หลังมีรายงานข่าว กกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตามคำร้องที่ขอให้ตรวจสอบว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพรรคเข้าข่ายผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92

บทความก่อนหน้านี้‘ศรีวราห์’ ถกวอร์รูมทั่วปท.แก้มลพิษ2.5 กำชับเอาผิดเผาไร่-ฟางข้าวต้นเหตุ อ้างไม่รู้ไม่ได้
บทความถัดไป‘คองเกรส’ มะกันได้มติแก้ชัตดาวน์ ยอมให้งบทรัมป์สร้างกำแพงบางส่วน