‘กรณ์’ดัน GovTech ชูสตาร์ทอัพ โยงไอเดียคนรุ่นใหม่ ประยุกต์’แก้จนสร้างคนสร้างชาติ’

“กรณ์”ดัน GovTech ชูสตาร์ทอัพ เชื่อมโยงไอเดียคนรุ่นใหม่ ประยุกต์ใช้กับชุดนโยบาย#แก้จนสร้างคนสร้างชาติ

นายกรณ์ จากติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย ผู้ผลักดัน โครงการ “GovTech Mission – One Nation, One Mission ยกระดับประเทศไทย ” ของสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นเวทีที่เปิดให้คนรุ่นใหม่ และ สตาร์ทอัพ ที่มีความมุ่งมั่นและมีความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ มาร่วมกันแข่งขันออกแบบแผนงานที่ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีใหม่ มาประยุกต์ใช้ เพื่อหาคำตอบที่ลงตัวให้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อันจะนไปสู่การ แก้จน สร้างคน สร้างชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายกรณ์ กล่าวต่อว่า โครงการนี้ตั้งใจจะเชื่อมโยงสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยแก้ปัญหาและการทำงานของภาครัฐเพื่อยกระดับประเทศไทย โดยจะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงภาครัฐและได้รับการยกระดับให้มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันในอนาคตทั้งรัฐบาลและสตาร์ทอัพ ที้งนี้ขอบคุณทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านมาคือจุดเริ่มต้น ต่อจากนี้คือการนำความคิดของแต่ละทีมไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ทำได้จริง แบบลงลึกไปอีก สิ่งที่สตาร์ทอัพเหล่านี้กำลังทำอยู่ จะช่วยเหลือการศึกษาและสาธารณสุขได้มากขึ้น

ประธานสมาคมฟินเทคฯ กล่าวว่า ในโอกาสที่เทคโนโลยีกำลังถูกดิสทรัป ไม่สามารถที่จะเดินตามระบบเศรษฐกิจแบบเดิมๆ ได้อีกต่อไป ซึ่งการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจแข็งแกร่ง ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่มีความขัดแย้ง และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนในสังคมได้นั้น ประเทศชาติจะต้องถูกยกระดับทั้งด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข โดยประชาชนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทางเลือกในการดำเนินชีวิต ดังนั้นเราจะดูแลกันอย่างไรเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องรับภาระหนักภายใต้งบประมาณที่จำกัด อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เียิ่งขึ้น จะเป็นการข่วยยกระดับอนาคตประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

“เรามาถูกทางแล้ว ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้ง หลายๆคนคิดว่าการจะเข้ามาช่วยประเทศชาติ ต้องเข้ามาเป็นนักการเมือง ความจริงไม่ใช่ แต่สามารถช่วยได้ด้วยวิธีที่ทุกท่านกำลังทำอยู่” รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

สำหรับ 8 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อชิงเงินรางวัล 700,000 บาทจากสถาบันฯ ล้วนแต่เป็นสุดยอดสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech) และด้านสาธารณสุข (Health Tech) ล้วนมีผลงานที่น่าสนใจ อาทิ การแนะนำอาชีพให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยทำงาน การเรียนและฝึกภาษาอังกฤษผ่านทางออนไลน์ การช่วยคุณครูประหยัดเวลาการบริหารจัดการเอกสารผ่านทางแอพพลิเคชั่น การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาผ่านทางออนไลน์ การพัฒนาข้อมูลหรือการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล เครื่องมือติดตามผู้สูงอายุ รวมไปถึงการพัฒนาการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นต้น ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ ได้ที่ www.govtechmission.com

บทความก่อนหน้านี้เปิดกม. เอาผิดทษช. หลังกกต.ชงสั่งยุบ อาจถูกตัดสิทธิการเมืองสูงสุด 10ปี
บทความถัดไปเกาหลี…ต้นแบบความสำเร็จสภาดิจิทัล