เอ็นจีโอชาติล่าชื่อ ร่อนจม.เปิดผนึก จี้ สนช.เคารพประชาชน ยุติการออกกฎหมายทันที

เอ็นจีโอชาติล่าชื่อ ร่อนจม.เปิดผนึก จี้ สนช.เคารพประชาชน ยุติการออกกฎหมายทันที

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก ถึง ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)และสมาชิกสนช. เรื่อง ยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับในทันที เพื่อเป็นการเคารพประชาชนและหลักการประชาธิปไตย ใจความว่า ในระหว่างการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อกลับคืนสู่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงสมควรยุติการพิจารณาและตรากฎหมายใหม่ทุกฉบับ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้ดาเนินการ อันเป็นไปตามหลักการอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย และระบบรัฐสภาซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปจะจัดให้มีขึ้นเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ จึงไม่มีการพิจารณากฎหมายในขณะที่มีการเลือกตั้งทั่วไป

ประกอบกับการตรากฎหมายจะเกี่ยวพันกับนโยบายที่พรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์ช่วงเลือกตั้ง รัฐบาลที่อยู่ในช่วงการเลือกตั้งทั่วไปจึงมีสถานะเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่ดำเนินการใดที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลที่จะมาใหม่ แต่ปรากฏว่า สนช.มิได้ตระหนักถึงหลักการประชาธิปไตยดังกล่าว ยังคงเร่งรีบ ร้อนรนพิจารณากฎหมายอยู่เป็นจานวนมาก ทั้งประจักษ์ชัดอยู่ในปัจจุบันว่าการพิจารณากฎหมายโดยขาดความรอบคอบ ไม่รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ละเลยและปฏิเสธการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้กฎหมายหลายฉบับมีเนื้อหาที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนในอนาคตอาทิเช่น ร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ….. ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ….. ร่าง พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. เป็นต้น

ทั้ง 160 องค์กรและ 318 บุคคลผู้มีรายชื่อท้ายจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้จึงขอเรียกร้องให้ ประธานสนช.และสมาชิกสนช.ได้ตระหนักว่า อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย เคารพต่อประชาชนที่กาลังจะเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลใหม่ โดยยุติการพิจารณากฎหมายทุกฉบับในทันที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เบนซิช’ ปลื้มคว้าแชมป์แรกรอบ 4 ปี หลังคว่ำ ‘ควิโตว่า’ มือ 4 โลก ศึกดูไบเทนนิส
บทความถัดไป2หมื่นแห่ฟังพปชร.ปราศรัยใหญ่ ตร.พรึบรักษาความปลอดภัย “อนุชา”ฉะ คนอ้างปชต.ไร้สาระ