“ราเมศ” จี้ กกต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใส – สุจริต

“ราเมศ” จี้ กกต. เปิดเผยรายชื่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความโปร่งใส – สุจริต ห่วง ลต.ล่วงหน้ายอดผู้ใช้สิทธิ์เยอะกว่าทุกครั้ง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายราเมศ รัตนะเชวง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) แถลงถึงการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต่อการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งว่า กกต. จะต้องเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส กับทุกพรรคการเมือง และเป็นการป้องกันการทุจริต โดยย้ำว่าการแถลงเรื่องนี้เพื่อให้ กกต. มีกรอบในการพิจารณาแต่งตั้ง และไม่ได้เป็นการพูดให้พรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์เพียงพรรคเดียว แต่ต้องการให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส กับทุกพรรคการเมือง

นายราเมศ กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ต้องการให้ กกต. เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ข้อที่ 26 ที่กำหนดไว้ว่า ให้ทาง กกต. แต่งตั้งจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ทำหน้าที่ประจำหน่วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง มีจำนวนทั้งหมด 5 คน ต่อหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้เลือกตั้งเกิน 800 คน ก็ให้ตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 1 คนต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 100 คน โดยหลักเกณฑ์ของ กกต. นี้จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน

นายราเมศ กล่วต่อว่า ทางพรรคฯ ได้เตรียมทำหนังสือเพื่อยื่นต่อประธาน กกต. โดยได้ระบุเหตุผลไว้ว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง พรรคการเมืองทุกพรรค มีสิทธิ์ที่จะรู้ว่ามีใครบ้างที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นๆ ตามหลักกฎหมาย วิธีปฏิบัติราชการการปกครอง ไม่ว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใดมาใช้อำนาจรัฐ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เห็นรายชื่อ และมีสิทธิ์คัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือเตรียมตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวได้ ดังนั้นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็เช่นเดียวกัน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเป็นไปเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง

“ทางพรรคฯ จึงขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยชื่อของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่เป็นไปตามหลักกฎหมาย และคิดว่าเป็นสาระสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทุจริต เที่ยงธรรม นอกจากนี้ ผมยังห่วงเนื่องจากในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกราชอาณาจักร มีจำนวนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนมากกว่า 2.6 ล้านคน เมื่อมีจำนวนมากขนาดนี้กระบวนการในการลงคะแนน กระบวนการในการเก็บบัตรเลือกเลือกตั้งเพื่อรอการนับคะแนนพร้อมกันในวันเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม นั้น ดังนั้นกระบวนการนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญฉะนั้นทาง กกต. ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปิดเผยกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เช่นกรณีการเคลื่อนย้ายหีบบัตร ก็ควรเปิดเผยว่าจะมีวิธีการดำเนินการลักษณะใด เมื่อเคลื่อนย้ายไปแล้ว ไปเก็บ ณ สถานที่ใด ก็เป็นสิทธิ์ของผู้สมัคร ส.ส. แต่ละเขตที่ควรจะได้รับทราบว่าคะแนนเสียง 2 ล้านกว่าเสียงที่ลงคะแนนให้ผู้สมัครแต่ละเขตนั้นเก็บไว้ในสถานที่ใด” นายราเมศ กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘อนุทิน’ โพสต์วอนนักการเมือง หยุดสร้างความขัดแย้ง แบ่งข้าง ปชช. หวั่นสุดท้าย ปท.แพ้
บทความถัดไปขุนคลังพร้อมเพิ่มทุน 1 หมื่นล.ควบรวมทหารไทย-ธนชาต