คนตามข่าว : วรวรรณ ธาราภูมิ ชี้ปมจัดการทรัพย์สิน‘ธนาธร’

ประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

อดีตประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) ระบุ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ โอนสินทรัพย์หลายพันล้านบาทให้บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จัดการดูแล ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชม แต่ไม่แปลกใหม่ นักการเมืองหลายคนก็ทำ ไม่ว่าในรูปแบบ blind trust หรือ private fund เนื่องจากเคยบริหาร Private Fund ให้กับอดีตรัฐมนตรีบางคน ที่กำลังลงเลือกตั้งในยุคนี้มาก่อน

เกิด 7 มิถุนายน 2498 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท MBA North Texas State University, Denton, Texas, USA (University of North Texas)

ประกาศนียบัตรหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหลายหลักสูตร วตท.รุ่น 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน กระทรวงการคลัง

กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ผ่านงานบริหาร อาทิ อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด รองกรรมการจัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไทยเอเชีย จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ในปัจจุบัน

ผู้บริหาร บริษัท ดาต้าแมท จำกัด ธนาคาร เอเชีย จำกัด (มหาชน) บงล. เอกธนา จำกัด รองประธานสภาธุรกิจตลาดทุน กรรมการวินัยธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชี้ว่าธนาธรทำถูกต้องแล้ว แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เหตุเคยบริหารไพรเวตฟันด์ให้อดีตรัฐมนตรี สัญญาจัดการก็ไม่ต่างจากที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุ

บทความก่อนหน้านี้‘ประธานแปม’ คอนเฟิร์ม ‘ฉลามพลังเพลิง’ ใช้รังเหย้าเทศบาลเมือง ชลบุรี หวดศึกโต๊ะเล็กไทยลีก 2019
บทความถัดไปกรมการกงสุลเผยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 82.52% ซิดนีย์มากสุด 8,820 คน