“กองทัพบก ร่วมมืออีกหลายหน่วยงาน ทำพิธีปล่อยแถวรถน้ำ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

5 หน่วยงาน รับมือ “ช่วยภัยแล้ง” ทบ.ห่วง “แล้งเร็ว –แล้งนาน” พร้อมเข้าบรรเทาทุกข์ทันที “กปภ.” เตือนแล้งรุนแรงกว่าทุกปี ผลจากปรากฎการณ์ “เอลนีโญ่”คาดฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย พร้อมเตรียมแผนรับมือ

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบกจัดพิธีปล่อยคาราวานช่วยภัยแล้ง ประกอบด้วยกองทัพบก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แถลงข่าวเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี2562 จากนั้น ได้มีพิธีปล่อยแถวรถน้ำที่ลานเอนกประสงค์ หน้าพิพิธภัณฑ์กองบัญชาการกองทัพบก

พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผช.ผบ.ทบ.) กล่าวว่าสถานการณ์ภัยแล้งปัจจุบันถือว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่อนข้างมาก และในปีนี้มีแน้วโน้มว่า แล้งเร็วและแล้งนาน ในฐานะที่ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรมา 21 ปี จึงเห็นถึงแนวทางในการเตรียมความพร้อม ซึ่งกลยุทธ์คือ ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ต้นปี โดยร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในการขุดลอกแหล่งน้ำ ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งได้ทำไปหลายพื้นที่แล้ว ส่วนมาตรการเฉพาะหน้า หากตำบลใดมีปัญหาขาดแคลนน้ำสามารถแจ้งทั้ง 5 หน่วยงานได้ทันที ซึ่งทุกหน่วยงานพร้อมเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อน ไม่เลือกว่าจะเป็นชนเผ่าใด หรือชนชาติไหน โดยกองทัพบกได้สนับสนุน กำลังพล ยานพาหนะ ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ในการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ศูนย์รวมหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย เป็นต้น รวมถึงแจกจ่ายฟางแห้งสำหรับอาหารสัตว์ในพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วย

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าฯ กปภ. กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ อาจรุนแรงกว่าทุกปี เนื่องจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ่ มาเร็วกว่าทุกปีและปริมาณฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติเฉลี่ย กปภ. ได้เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้งนี้ ด้วยการวางมาตรการและแนวทาง การให้บริการ โดยเน้นย้ำให้ทุกสาขาเร่งสำรวจและประเมินปริมาณน้ำดิบ จัดเตรียมกำลังคน รถยนต์บรรทุกน้ำ ตรวจสอบสภาพ เครื่องสูบน้ำ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมวางแผนบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาตลอดฤดูแล้งนี้ รวมถึงสนับสนุนน้ำประปาโดยไม่คิดมูลค่าให้แก่รถบรรทุกน้ำของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ กปภ. พร้อมให้การสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ด้วยการสนับสนุนน้ำประปาสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ณ จุดจ่ายน้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ โดยไม่คิดมูลค่า
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท.จำกัด กล่าวว่า ปตท.ได้บริจาคเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง ถังบรรจุน้ำ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นเงิน 5.6 ล้านบาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการฝนหลวง เพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยในปี 2562 ให้การสนับสนุนน้ำแข็งแห้งจำนวน 800 ล้านตันแล้วมูลค่ารวม 6.4 ล้านบาท

บทความก่อนหน้านี้ตู่ ภพธร ยันไม่โกรธคนแชทว่าลูก(คลิป)
บทความถัดไปดีแทคจับมือการีนา เปิดตัวงานแข่งขัน ปลุกพลังสร้างตำนานเกมเมอร์